Vanguardmetoden skapar anmärkningsvärda ledare.

Här beskriver några av dem hur de har uppnått otroliga resultat som överträffar allt du trodde var möjligt i en konventionell projektplan.

Qoute Min upplevelse av att arbeta med Vanguardmetoden är att den är enormt ambitiös. Den är strategisk i förhållande till ramarna för arbetet och samtidigt mycket konkret när det gäller att integrera resultaten i praktiken.

Metoden är ambitiös eftersom den, till skillnad från så många andra förändringsmetoder, behandlar alla aspekter på en gång. Det är kultur- och kompetensutveckling av anställda och ledning samtidigt som vi främjar innovation av den service vi tillhandahåller, liksom hur vi organiserar och utför arbetet.

Det ställer mycket höga krav på hela ledningsgruppens roll samt engagemang och innebär att ansvar och ägande inte kan delegeras till en konsult, utan måste ligga på ledningen.

Bente Monsen, Chef för Politik, Strategi og Økonomi, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Qoute Trots att denna metod inte är “industristandard” än, tror jag verkligen att fler och fler organisationer kommer att gå i denna riktning. Jag tror inte att det finns något där ute som är jämförbart och kan lösa de problem som alla organisationer har idag.

Katharina Haase, Chief Operating Officer, Barclaycard

QouteVi använde Vanguardmetoden i Telstra. Det är ett grundläggande tillvägagångssätt att undersöka hela organisationen på, inte bara IT-komponenter. Det är en metod för att verkligen förstå vad som är viktigt för kunden och förstå det dysfunktionella i nuvarande förändringsmetoder, mål och uppföljning samt få personer som utför arbetet till att experimentera lokalt för att designa nya sätt att arbeta. Det är otroligt djupgående.

Patrick Eltridge, Chief Information Officer, Royal Bank of Scotland Group

Qoute Det fanns många exempel där vi med goda avsikter skapade regler som hade helt fel konsekvenser och kostade oss pengar. Genom att använda Vanguardmetoden sparade vi miljontals pund.

Richard Hiscocks, Direktör, Privatskada, Aviva UK

Qoute Vanguard fick oss till att stanna upp och tänka. De hjälpte oss att utmana konventioner och skapa en djupgående förändring av vår serviceleverans, med fokus på att skapa lösningar kring kunderna och öppna ögonen för den potentiella gränsöverskridande transformationen mellan myndigheter och andra sektorer.

Kommundirektör, Exeter City Council

Qoute Att förstå mer om kundernas resor genom systemet ger upphov till fundamentala frågeställningar och skapar en dialog som enbart fokuserar på hur man bäst tjänar dem, samtidigt som man undersöker möjligheterna att leverera detta i praktiken. Det är verkligen en ögonöppnare och hjälper dig att förstå hur dina kunder interagerar med din organisation och orsakerna till att de uppför sig som de gör.

Marianne Aitken, Quality Systems Manager, Marlborough District Council

Qoute Tiden för att reglera försäkringsfordringar minskade från i genomsnitt 84 dagar till 6 dagar.

Senior ledare, klient inom finansiell service

Qoute Konsultstyrt förändringsarbete har bedrivits i svensk offentlig sektor i decennier. Vanguardmetoden skiljer sig från de flesta andra genom att huvudperspektivet kan beskrivas i termer av tillit. De yrkesutövande och deras kompetens är i fokus och kvalitetsgranskningen sker genom kollegial samverkan. Med visat förtroende för medarbetares kompetens möjliggörs för tillitstyrning mellan ledning och medarbetare.

Tillitsdelegationens Forskningsantologi ”Styra och leda med tillit – Forskning och praktik” S. 197-220.

Qoute Det är smärtsamt att inse hur mycket tid som läggs på att förbättra icke-värdeskapande arbete. Vanguard öppnade mina ögon för vad som måste göras, för att min verksamhet ska ha ett existensberättigande, utifrån kundens perspektiv.

Tobias Ekberg, IT-chef, Ronneby Kommun

Qoute Detta nya tänkande har skapat en service som är lika annorlunda för mina patienter som natten är från dagen. De är väldigt glada och det är jag också.

Dr Rosie Benneyworth, Läkare och chef för Urgent Care and Cancer Commissioning, Somerset CCG

Qoute Vår NPS ökade till över 90%. Vi minskade driftskostnaderna med 30% och sparade över 100 miljoner pund. Vi ökade även försäljningen med 20%.

Senior ledare, klient inom finansiell service

Qoute Vårt kontaktcenter har uppnått 80% mer kapacitet. Vi tog bort vår IVR, eftersom det var möjligt för våra kunder att få vad de ville ha vid första kontakten. Alla outsourcade samtal till vårt kontaktcenter i Indien togs tillbaka in-house och vi sparade fortfarande pengar.

Direktör, klient inom finansiell service

QouteDetta går djupare än integration. Vi använder nu tid till att förstå innan vi gör professionella bedömningar, vi bygger relationer snarare än att reagera transaktionellt, vi tar ansvar istället för att hänvisa till andra och vi tar tid till att förstå vad någon behöver för att leva ett bra liv, istället för att bevilja standardlösningar.

Julie Boothroyd, Chef för äldreomsorgen, Monmouthshire County Council

Qoute Vi transformerar vårt sociala omsorgssystem tack vare Vanguardmetoden. Vi arbetar tillsammans med familjer för att förstå vad som verkligen är viktigt för dem. Vi har halverat antalet barn som behöver placeras i kommunala insatser.

Erik Gemitsen, Direktör för the Bureau for Youth Care, Amsterdam

Qoute Resultaten är otroliga. Medborgare, som tidigare ansågs vara förlorade av systemet, börjar nu leva ett bra liv. Efterfrågan på tjänster faller och möjligheten att sänka kostnaderna är svimlande.

John van de Laarschot, Kommundirektör, Stoke-on-Trent City CouncilNYFIKEN?TA KONTAKT MED OSS

Kontakt