Nedanstående kurser är våra mest populära distanskurser.  Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt skräddarsy anpassade upplägg både för individuella ledare och grupper, på plats hos er eller via distans. Kontakta oss för en skräddarsydd lösning. Lyssna till upplevelserna från en av våra kursdeltagare här.

Introduktion systemsyn

En introduktionskurs som ger insikt i perspektivet och metodiken som ligger bakom Vanguardmetoden. Deltagarna ges en teoretisk översikt och praktiska exempel som illustrerar och förankrar metodens tillämplighet.

Format: 4-6 timmar, distans (Zoom)
Avgift: 9500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information
Systemsyn i praktiken

En action learning-kurs som ger insikt i perspektivet och förändringsmetoden samt möjlighet att själva tillämpa metoden i praktiken genom att studera sitt eget system ur kundernas perspektiv. Reflektion, uppsamling och dialog förankrar inlärning baserad på egna fältstudier.

Format: 1+1+1, totalt 3 dagar, distans (Zoom)
Avgift: 19500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information
Digitalisering och IT - ett systemiskt perspektiv

Hur säkerställer man att digitalisering fungerar och levererar värde?

Denna kurs ger dig en handfast och klar förståelse för hur digitalisering kan användas för att göra rätt saker bättre istället för att riskera kostsamma digitaliseringsinvesteringar som inte ger någon effekt eller suboptimerar verksamheten.

Format: 1+1+1, totalt 3 dagar, distans (Zoom)
Avgift: 19500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information
Executive-program för seniora ledare

Ett program utformat för seniora ledare. Deltagarna får en grundlig introduktion i Vanguardmetoden samt hur den omsätts i praktiken. De strategiska konsekvenserna av perspektivet utforskas. Kursen är särskilt vägledande för prioriteringarna av organisationens förändringsagenda.

Format: 2+2, totalt 4 dagar, distans (Zoom)
Avgift: 29500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information
Efterfrågan - framtidens ledarskap i Kundservice

En action learning-kurs som ger dig insikt i hur din organisation fungerar som ett system. Lär dig om: Värdeskapande (VS) och icke-värdeskapande efterfrågan (IVS) samt orsakerna bakom IVS. Hur du transformerar kundservice istället för att hantera volymer av samtal och kontakter. Lär dig mer om varför att balansera backlogs mellan First och Second Line inte är rätt problem att bli bra på.

Format: 1+1+1, totalt 3 dagar, distans (Zoom)
Avgift: 19500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information
Framtidens ledarskap inom Vård och Omsorg

En ledarskapskurs som riktar sig till ledare och utvecklingspersonal på alla nivåer inom vård och omsorg.

Du får insikt i ett perspektiv på organisationsdesign och ledarskap, som representerar en unik kombination av systemsyn och interventionsteori, specifikt utvecklat för vård och omsorg. Du kommer dessutom få möjlighet att testa Vanguardmetoden praktiskt i din egen organisation.

Format: 1+1+1, totalt 3 dagar, distans (Zoom)
Avgift: 19500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information
Tillitsbaserat ledarskap

Lär dig mer om hur man leder och designar en organisation som gör att tillit uppstår naturligt. Tillitsdelegationen säger: “Vanguardmetoden skiljer sig från de flesta andra genom att huvudperspektivet kan beskrivas i termer av tillit.”

Format: 1+1+1, totalt 3 dagar, distans (Zoom)
Avgift: 19500 SEK exkl moms

Anmälan och mer information

Systemsynsätt enligt Vanguardmetoden

Ledarskap enligt systemsynsätt eller systemtänkande är synonymt med ett helhetsperspektiv, där fokus ligger på att förstå i vilken grad organisationen som helhet levererar värde utifrån medborgares och kunders perspektiv.

Vanguard har mer än 30 års erfarenhet att hjälpa ledare och chefer i serviceorganisationer med att introducera systemtänkande och i kursutbudet ovan har du möjlighet att få insikt i metoden och förändringsperspektivet som hjälpt åtskilliga serviceorganisationer med att förbättra kundupplevelse och arbetsglädje till lägre kostnader.

Alla kurser hålls av en expert i Vanguardmetoden både digitalt via distans (Zoom), på plats i din organisation eller orter runt om i landet.

Varför Vanguardmetoden?

Det är många som föreläser om ledning och styrning av serviceorganisationer utifrån ett systemsynsätt. På dessa föreläsningar får man insikt i hur systemsyn är ett annorlunda perspektiv på hur man leder och styr organisationer.

Gemensamt för dessa föreläsningar är att de sällan eller aldrig lär ut hur man praktiskt genomför förändringen. De är dock oftast skickliga i att föreläsa om hur principerna bakom kan se ut. Vår erfarenhet är att ledare ibland känner frustration när man får upp ögonen för ett nytt perspektiv utan att förstå hur det omsätts i praktiken.

Vanguard fyller detta tomrum.

I mer än 30 år har vi hjälpt serviceorganisationer att i praktiken förändras till att vara designade, ledda och styrda utifrån ett systemsynsätt. Vi är experter i att lära ut systemperspektivet, men ännu viktigare så är vi experter i en förändringsmetod som hjälper dig och din organisation att omsätta systemsynsätt i praktiken.

På våra kurser får du lära dig båda delar. Du får en inblick i teorin och perspektivet bakom systemsynsättet och du får lära dig hur du tillämpar detta perspektiv i praktiken. På detta sätt säkerställer vi att Vanguards kurser inte enbart stannar vid “ett intressant tankesätt”.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Kontakt