I över 30 år har Vanguard hjälpt offentlig sektor att realisera ett ledarskap baserat på ett systemiskt utifrån-och-in perspektiv med fokus på syftet. Perspektivskiftet innebär att ledningen fundamentalt omvärderar och ersätter invanda föreställningar omkring ledarskap, där man lämnar ett konventionellt New Public Management som tenderar att skapa servicefabriker. Resultatet är en dramatiskt effektivare service, designad utifrån medborgares behov på riktigt.

Vanguard har fördjupad och bred erfarenhet inom stora delar av offentlig sektor. I Skandinavien har vi omfattande erfarenheter från samarbete med kommunala verksamheter såsom äldreomsorg, LSS, socialtjänst, barnomsorg, näringslivsservice, myndighetsutövning samt statliga myndigheter bl.a. med ansvar för studiemedels-, sjukpennings- och skattehandläggning.

Skönsmomodellen - ett exempel på Vanguardmetoden i praktiken

I Sundsvalls kommun i Sverige har Vanguardmetoden resulterat i en genomgående transformation av kommunens äldreomsorg, sjukvård och rehabilitering. Det är ett förändringsarbete som har uppnått nationell uppmärksamhet från både medier och akademiska kretsar. I Sundsvall kallar de förändringsarbetet för Skönsmomodellen, uppkallat efter det område där processen startade.

Hösten 2012 inledde Socialförvaltningen en förändring med Vanguardmetoden i hemtjänsten. Genom en väldokumenterad process sade socialförvaltningen farväl till centraliserade pekpinnar omkring hjälpen till de äldre såsom standardinsatser, central planering av medarbetarnas tid, styrning av ekonomi efter beviljade insatser och funktionell indelning i stuprör. Förändringsprocessen gav istället medarbetare och ledare en möjlighet att gemensamt skapa ett system, där medarbetarna närmast medboragen, har kontroll över hjälpen som ges, när och hur. Detta ledde till ett system där medarbetarna inom hemtjänsten organiserades i mindre team med större ansvar över både planering och utförande av den praktiska hjälpen, allt utifrån medborgarens behov.

Läs mer om Skönsmomodellen här.

Förändring behöver inte ta lång tid

Vanguard har vid ett antal kritiska tillfällen faciliterat förändringsprocessen i Sundsvalls kommun, men vår roll i våra klienters förändringsprocess handlar om att skapa självständighet. Vi fokuserar på att överföra vår kompetens i Vanguardmetoden till organisationen, vilket möjliggör att man självständigt genomför stora delar av förändringen på egen hand. Förutsättningen för en systemisk förändring är att utmana organisationens nuvarande antaganden och tänkande omkring ledarskap. Att omstöpa personligt invanda föreställningar som ledare är en svår uppgift. Man riskerar faktiskt att bekräfta och förstärka invanda mönster istället för att utmana konventionen.

Inledningsvis i förändringsprocessen faciliterar Vanguard en process för att stödja ledare i att konstruktivt utmana organisationens antaganden och tänkande. En naturlig följd av detta blir ett ledningsmässigt beslut om en förändringsprocess som har till syfte att förändra organisationen utifrån-och-in som ett system. Vanguard samarbetar med ledarna i denna process, men när organisationen har utvecklat nödvändig kompetens för att självständigt fortsätta förändringsprocessen, drar sig Vanguard tillbaka.

Således innebär en förändring med Vanguardmetoden inte att man binder sig till flera års konsultfakturor.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Kontakt