I mer än 30 år har Vanguard hjälpt offentlig sektor att skapa förändring genom att gå från traditionell New Public Management till ledning med fokus på syfte och utifrån-och-in perspektiv. Inom offentlig sektor betyder detta en fundamental förändring i tänkandet hos ledningen och resultatet är en dramatiskt effektivare service, designad utifrån medborgarens behov i centrum.

Vanguard har arbetat inom de flesta typer av offentlig sektor. I Skandinavien har vi erfarenhet från kommunala verksamheter som till exempel äldreomsorg, hemtjänst, barn och omsorg, funktionshindrade (LSS) och bygglov samt statliga verksamheter som sjukpenning, studielån och beskattning.

Skönsmomodellen - ett exempel på Vanguardmetoden i praktiken

I Sundsvalls kommun i Sverige har Vanguardmetoden resulterat i en genomgående transformation av kommunens äldreomsorg, sjukvård och rehabilitering. Det är ett förändringsarbete som har uppnått nationell uppmärksamhet från både medier och akademiska kretsar. I Sundsvall kallar de förändringsarbetet för Skönsmomodellen, uppkallat efter det område där processen startade.

Hösten 2012 inledde Socialförvaltningen en förändring med Vanguardmetoden i hemtjänsten. Genom en väldokumenterad process sade socialförvaltningen farväl till centraliserad definiering och beslut av hjälp till de äldre genom standardinsatser, centraliserad planering av medarbetarnas tid, styrning av ekonomi efter beviljade insatser och funktionell indelning i stuprör. Förändringsprocessen gav istället medarbetarna och ledare en möjlighet att gemensamt skapa ett system, där medarbetarna som är närmast dem de hjälper, har kontrollen över vilken hjälp som skall ges, när och hur. Detta ledde till ett system där medarbetarna inom hemtjänsten organiserades i mindre team med större ansvar över både planering och utförande av den praktiska hjälpen, allt utifrån medborgarens behov.

Läs mer om Skönsmomodellen här.

Förändring behöver inte ta lång tid

Vanguards involvering i Sundsvalls kommuns förändringsprocess var inte konstant. I Vanguard fokuserar vi på att vidarebefordra kunskapen och praktiken om Vanguardmetoden till våra klienter, vilket gör det möjligt för klienten att genomföra stora delar av förändringen på egen hand samt att det förebygger ett beroende mellan Vanguard och klienten. Förutsättningen för en systemisk förändring är att utmana organisationens nuvarande ledningsmässiga antaganden och tänkande. Att utmana sina egna antaganden och tänkande är en extremt svår uppgift. Man riskerar att istället bekräfta dem.

I början av förändringsprocessen hjälper Vanguard till att utmana organisationens antaganden och tänkande. En naturlig konsekvens av detta blir designen av en beslutad förändringsprocess som har till syfte att förändra organisationen utifrån-och-in som ett system. Vanguard hjälper i denna process men när organisationen har en färdig plan och förståelse för förändringsprocessen, drar sig Vanguard tillbaka.

Således innebär en förändring med Vanguardmetoden inte att man binder sig till flera års konsultfakturor.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Kontakt