Videor om Vanguardmetoden och praktiska exempel

John Seddon berättar om bakgrunden till Vanguardmetoden

Syftet – hur kommer man igång?

John Seddon om hur kulturförändring är gratis

Johns Keynote om IT-utveckling på Øredev 2010 i Malmö

John Seddon på Skönsmomodelldagarna i Sundsvall 2018 om NPM och tillit

Kristian Astrup Nielsen Vanguards Leader Summit London

Studera ditt system med Vanguardmetoden

Vanguardmetoden i försäkringsbranschen

Vanguard illustrativa videor

Problem med konventionell mätning och uppföljning

Ledningen vet bäst

Management by numbers

Rapporter vs. handling

Lean i serviceorganisationer

Förbättra innan man samordnar

Efterfrågan

Konkurrensutsättning

Att få kunskap via hierarkin

Funktionalisering och specialisering

Att tänka “det är tillräckligt bra”

Förändring baserat på kunskap

Gratis kulturförandring

Syfte – Mått – Metod

Hantera symtom 

Stordriftsfördelar är en myt