Vanguard och John Seddon föreläser

John Seddon berättar om bakgrunden till Vanguardmetoden

Johns Keynote om IT-utveckling på Øredev 2010 i Malmö

John Seddon om hur kulturförändring är gratis

John på Skönsmomodelldagarna i Sundsvall 2018 om NPM och tillit

Vanguardmetoden i försäkringsbranschen – Kristian Astrup Nielsen

Kort om ledarskap och förändring

När man hjälper andra i förändring

Syftet – hur kommer man igång?

Varför är det strategiskt att komma tätt på arbetet?

Det handlar inte om skuld

Studera ditt system med Vanguardmetoden

Illustrativt om Vanguardmetoden

Problem med konventionell mätning och uppföljning

Ledningen vet bäst

Management by numbers

Rapporter vs. handling

Lean i serviceorganisationer

Förbättra innan man samordnar

Efterfrågan

Konkurrensutsättning

Att få kunskap via hierarkin

Funktionalisering och specialisering

Att tänka “det är tillräckligt bra”

Förändring baserat på kunskap

Gratis kulturförandring

Syfte – Mått – Metod

Hantera symtom 

Stordriftsfördelar är en myt