DISTANSKURS I VANGUARDMETODEN - VÅRT BIDRAG TILL LEDARE UNDER PANDEMIN

En skräddarsydd ledarkurs på distans som ger en introduktion i Vanguardmetoden och konkreta tips på vad du själv kan göra för att tillämpa metoden i din organisation.

Program

  1. Anmälan
  2. Individuellt samtal med dialog för att skräddarsy upplägg
  3. Egen hemuppgift
  4. Skräddarsytt onlinemöte med grupper om fyra deltagare 
  5. Individuell uppföljning 

Pris och antal deltagare

Kostnadsfritt men antal platser är begränsat till 12 och vi gör ett individuellt urval samt tillämpar väntelista. Onlinesessionen kommer vara avgränsad till grupper om fyra deltagare för att garantera maximalt värde för varje enskild deltagare.

Målgrupp

För ledare i service- och tjänsteorganisationer. Ej för externa konsulter.

Plats och tidsåtgång

Distans via videokonferansverktyg.

Hemuppgift, minimum 4 timmar. Räkna med att ju mer tid du investerar desto mer får du ut från utbildningen. 

Onlinemötet beräknas till ca 2 timmar. 

Datum

Onlinemöte sker någon gång under juni och bestäms i samråd med deltagarna i varje grupp och indelning sker utifrån bakgrund och individuella behov.

Anmälan

Anmäl dig genom mail eller telefon till Henrik (henrik@vanguard-consult.se) eller Patrik (patrik@vanguard-consult.se) senast 24:e maj.

 

Distanskurs i Vanguardmetoden