ARTIKELSAMLING OM LEAN

Av Patrik Öhman

John Seddon har regelbundet granskat och omvärderat Lean. Här har vi samlat Johns artiklar om Lean för bekvämlighetens skull.

Artiklarna belyser ursprunget till Lean inom tillverkningsindustrin, dess problematiska historia, problem med tillämpning på serviceorganisationer och hur användningen av leanverktyg har lett till allvarliga oönskade effekter.

Några har lyssnat till John Seddons kritik och har försökt att anpassa sig. Många tillämpar dock en logik och verktyg anpassade för tillverkningsindustrin direkt i serviceorganisationer.

Lyssna till Lean-praktiker berätta om hur Lean vid första anblicken verkade lovande.  I praktiken, visade det sig att de utlovade förbättringarna och besparingarna uteblev. Efter att ha arbetat med Vanguardmetoden  lärde de sig varför Lean inte är lämpligt för att uppnå varaktig förändring i serviceorganisationer. Nu är de övertygade om att Vanguardmetoden är ett bättre sätt att ständigt förbättra.

John Seddon skriver regelbundet om Lean i sina nyhetsbrev, anmäl dig och få hans nyhetsbrev här.

Artikelsamling

John Seddon Februari 2012 Debate: Academia can tax one’s patience

John Seddon 2011 Lean is a waning fad

John Seddon Maj 2010 Why Lean is a wicked disease 

John Seddon Mars 2010 How lean became mean

John Seddon et.al. Juli 2009 Rethinking lean service (pdf)

Juni 2007 Watch out for the toolheads

Februari 2007 Fools with Tools: Takt time

98 % av Lean program misslyckas

Video

John Seddons omvärdering av Lean på Vanguards internationella hemsida

Från TQM till Lean på Vanguards internationella hemsida