VANGUARDMETODEN OCH DIGITALISERING

Av Patrik Öhman

Vanguards kostnadsfria publikation “The Vanguard Periodical” finns att få som pdf. Ledande utövare delar insikter och erfarenheter av att arbeta med serviceorganisationer som uppnår betydande, snabba och innovativa förändringar. Detta nummer fokuserar på Vanguardmetoden och digitalisering. Läs artiklar om digitalisering bortom traditionella konventioner, hämta numret på vår internationella hemsida här.

Läs Johns klassiska artikel om ett systemperspektiv på IT-utveckling “Dissolving a Dangerous Enthusiasm: Taking a Systems Approach to IT Systems” publicerad i Cutter IT journal Vol. 26, nr 4, 2013.

Lyssna till Johns Keynote-föreläsning om IT-utveckling på Øredev 2010 i Malmö:

Lyssna till min australiensiska kollega David Joyces föreläsning om hur man betraktar och använder digitalisering utifrån Vanguardmetoden. Han menar bland annat att “there is a place for Agile and Kanban. (…) They are great at what they do, great at doing things better. However I believe there is no point at having a fine-tuned engine if you´re driving in the wrong direction. So I believe in driving in the right direction, which means doing better things“:

Hör ledares egna berättelser om Vanguardmetoden och digitalisering: