VANGUARDMETODEN OCH DIGITALISERING

Här har vi samlat fria resurser om digitalisering såsom artiklar, videor, intervjuer m.m. 

Privat och offentlig sektor satsar i skrivande stund stort på digitala investeringar. Framtidens service och välfärd stavas med 1:or och 0:or. Det verkar saknas en gräns för vad det får kosta, för vem vill inte investera i framtiden. Kanske vore det på sin plats att ställa sig frågan, bygger vi för framtiden eller bygger vi en trojansk häst? Läs vår artikel om hur man undviker en trojansk häst och digitaliserar rätt eller inte alls.

“Användarna var jättenöjda med hur IT hade hjälpt dem. Vi löste ärendena snabbt och alla var jätteglada. Men när vi tittade på vad vi faktiskt gjorde så kunde vi kapa antalet ärenden med 75-80%.” – Tobias Ekberg, IT-chef Ronneby kommun. Bakom varje förändring finns det medarbetare och ledare som ändrat perspektiv och genomfört förändringen. Hur är det egentligen att ändra perspektiv och vilka utmaningar finns? Vi träffade Tobias och lät honom berätta om sina erfarenheter av att arbeta med Vanguardmetoden. 

Vanguards kostnadsfria publikation “The Vanguard Periodical” finns att få som pdf. Ledande utövare delar insikter och erfarenheter av att arbeta med serviceorganisationer som uppnår betydande, snabba och innovativa förändringar. Detta nummer fokuserar på Vanguardmetoden och digitalisering. Läs artiklar om digitalisering bortom traditionella konventioner, hämta numret på vår internationella hemsida här.

Lyssna till eller läs John Seddons senaste podcast om McKinseys rapport Digital Public Services: How to achieve fast transformation at scale.

Läs Johns klassiska artikel om ett systemperspektiv på IT-utveckling “Dissolving a Dangerous Enthusiasm: Taking a Systems Approach to IT Systems” publicerad i Cutter IT journal Vol. 26, nr 4, 2013.

Lyssna till Johns Keynote-föreläsning om IT-utveckling på Øredev 2010 i Malmö.

Lyssna till Vanguards Skandinaviens Jonas Astrup Beck när han går igenom hur man värderar digitaliseringens effektivitet. “Det kommer att fixas med det nya IT-systemet som är på väg …” Denna fras florerar i alla organisationer vi arbetat med genom åren. Vi har också, tillsammans med våra klienter, när vi studerar arbetet sett hur IT utan undantag visar sig vara en begränsning. Ja, en begränsning. Det är inte IT i sig som är problemet, utan mer logiken det manifesterar, syftet med IT, liksom tiden och sättet IT är involverat i utveckling. 

Lyssna till min australiensiska kollega David Joyces föreläsning om hur man betraktar och använder digitalisering utifrån Vanguardmetoden. Han menar bland annat att “there is a place for Agile and Kanban. (…) They are great at what they do, great at doing things better. However I believe there is no point at having a fine-tuned engine if you´re driving in the wrong direction. So I believe in driving in the right direction, which means doing better things“.

Lyssna till John Seddons korta föredrag 2018 tillsammans med flera ledare som tillämpat metoden, Better Digital from Better Method.

Hör ledares egna berättelser om Vanguardmetoden och IT-utveckling.