Nytt TänkandeTransformerat System Dramatiskt bättre Prestation

Förändring och ledarskap bortom traditionella konventioner

I Vanguard arbetar vi med ledare som vill förstå och förändra sina organisationer som system, för att därigenom förbättra prestationen. Vanguards konsulter är de enda, som är licensierade, utbildade och kompetenta i att använda Vanguardmetoden.

Vi arbetar på ett okonventionellt sätt. Vi avvisar rapportskrivning och förändring med verktyg, utbildning eller projekt, eftersom dessa tillvägagångssätt inte leder till varaktig förändring. Istället har vi ett nära samarbete med chefer och anställda i organisationen, med fokus på att införa ett unikt perspektiv och en unik metod som hjälper organisationen att ständigt förbättra sig.

För våra kunder i den privata sektorn resulterar detta i ökad försäljning, högre kundnöjdhet, större arbetsglädje och reducerade omkostnader. För våra kunder i den offentliga sektorn betyder det att medborgarna får bättre upplevelser, markant ökad arbetsglädje och förbättrad ekonomisk hushållning.

Med Vanguardmetoden uppnås märkbara förbättringar utan riskerna i samband med traditionella förändringsprogram eller kostsamma investeringar i IT. Hållbar förändring sker över månader och inte år.

John Seddon, grundare av Vanguardmetoden, talade nyligen på Skönsmomodelldagarna i Sundsvall om de förödande konsekvenserna av vad han beskriver som “industrialiseringen av tjänstesektorn i västvärlden” och manifestationen av detta fenomen i offentlig sektor – New Public Management och effekten på tillit.

Kristian Astrup Nielsen, direktör för Vanguard Skandinavien, var en av talarna vid Vanguards Leader Summit i London, som hade temat Vanguard Method in Financial Services. Föreläsningen fokuserade på felaktiga ledarskapskonventioner inom försäkringsbranschen. Kristian beskriver hur Vanguardmetoden banar vägen för ökad försäljning, lägre kostnader, bättre kundservice och ökad arbetsglädje.

Syftesdriven serviceinnovation

Varje serviceorganisation befinner sig i en unik situation med specifika möjligheter och utmaningar.

Vi har bred erfarenhet från många olika branscher inom både den privata och den offentliga sektorn. Med denna bakgrund kan vi hjälpa dig att använda ett nytt perspektiv och transformera din organisation utifrån en klar förståelse av syftet, definierat ur kundernas/medborgarnas perspektiv. Processen synliggör hittills dolda möjligheter till förändring och förbättring.

Dagens narrativ säger att förändring tar tid och kräver stora, dyra projekt samt investeringar i digitalisering. Detta är inte fallet med Vanguardmetoden som tar dig bortom nuvarande konventioner. Med Vanguardmetoden blir komplexa problem hanterbara, systemiska förändringar intuitiva och resultatförbättringarna kommer vara häpnadsväckande.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Vanguard Sverige      ●     Telefon +46760002069            info@vanguard-consult.se         Nyhetsbrev