Nytt TänkandeTransformerat System Dramatiskt bättre Prestation

Riv servicefabrikerna - ny bok av Jonas Astrup Beck och Kristian Astrup Nielsen

Läs mer om boken här

Jonas Astrup Beck och Kristian Astrup Nielsen har samlat mer än 30 års erfarenhet av ledarskap och förändring i serviceorganisationer i boken ”Riv servicefabrikerna”. De gör upp med massproduktionstänkandet inom service och målar upp ett bättre alternativ. Du som läsare presenteras för ett ledarskapsperspektiv som utgör ett bättre alternativ. Du får också insikt i en praktisk förändringsmetod. Boken hör till kategorin ”Ledarskapslitteratur” och syftar till att hjälpa ledare att riva ner servicefabrikerna och bygga upp bättre organisationer, utifrån kunderna och in i den organisatoriska verkligheten.

“Riv servicefabrikerna är en utmärkt bok – enligt min uppfattning nödvändig läsning för alla ledare inom serviceverksamheter, både offentliga och privata. Bokens många praktiska exempel blottlägger en enorm förbättringspotential som kan gynna alla intressenter. Boken beskriver ett ganska enkelt tillvägagångssätt och en metod som börjar med enskilda kunder och deras behov. Men som boken så vackert illustrerar kräver förverkligandet av potentialen att hela organisationen och ledningstänkandet förändras. Boken sammanfaller väl med de senaste tankarna om humanokrati och att frigöra medarbetarna samt med ledelseskommissionens rekommendationer. Den har min varmaste rekommendation.”

Jørgen Kjærgaard, Mentor och ledarskapsrådgivare

Beställ boken för 350:- genom att gå till vår beställningssida

Förändring och ledarskap bortom traditionella konventioner

I Vanguard arbetar vi med ledare som vill förstå och förändra sina organisationer som system, för att därigenom förbättra prestationen. Vanguards konsulter är de enda, som är licensierade, utbildade och kompetenta i att använda Vanguardmetoden.

Vi arbetar på ett okonventionellt sätt. Vi avvisar rapportskrivning och förändring med verktyg, utbildning eller projekt, eftersom dessa tillvägagångssätt inte leder till varaktig förändring. Istället har vi ett nära samarbete med chefer och anställda i organisationen, med fokus på att införa ett unikt perspektiv och en unik metod som hjälper organisationen att ständigt förbättra sig.

För våra kunder i den privata sektorn resulterar detta i ökad försäljning, högre kundnöjdhet, större arbetsglädje och reducerade omkostnader. För våra kunder i den offentliga sektorn betyder det att medborgarna får bättre upplevelser, markant ökad arbetsglädje och förbättrad ekonomisk hushållning.

Med Vanguardmetoden uppnås märkbara förbättringar utan riskerna i samband med traditionella förändringsprogram eller kostsamma investeringar i IT. Hållbar förändring sker över månader och inte år.

John Seddon, grundare av Vanguardmetoden, talade nyligen på Skönsmomodelldagarna i Sundsvall om de förödande konsekvenserna av vad han beskriver som “industrialiseringen av tjänstesektorn i västvärlden” och manifestationen av detta fenomen i offentlig sektor – New Public Management och effekten på tillit.

Kristian Astrup Nielsen, direktör för Vanguard Skandinavien, var en av talarna vid Vanguards Leader Summit i London, som hade temat Vanguard Method in Financial Services. Föreläsningen fokuserade på felaktiga ledarskapskonventioner inom försäkringsbranschen. Kristian beskriver hur Vanguardmetoden banar vägen för ökad försäljning, lägre kostnader, bättre kundservice och ökad arbetsglädje.

Syftesdriven serviceinnovation

Varje serviceorganisation befinner sig i en unik situation med specifika möjligheter och utmaningar.

Vi har bred erfarenhet från många olika branscher inom både den privata och den offentliga sektorn. Med denna bakgrund kan vi hjälpa dig att använda ett nytt perspektiv och transformera din organisation utifrån en klar förståelse av syftet, definierat ur kundernas/medborgarnas perspektiv. Processen synliggör hittills dolda möjligheter till förändring och förbättring.

Dagens narrativ säger att förändring tar tid och kräver stora, dyra projekt samt investeringar i digitalisering. Detta är inte fallet med Vanguardmetoden som tar dig bortom nuvarande konventioner. Med Vanguardmetoden blir komplexa problem hanterbara, systemiska förändringar intuitiva och resultatförbättringarna kommer vara häpnadsväckande.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Vanguard Sverige      ●     Telefon +46760002069            info@vanguard-consult.se         Nyhetsbrev