I över 30 år har Vanguard hjälpt privata serviceorganisationer att transformera ledarskap samt verksamheter med ett verkligt kundcentrerat utifrån-och-in perspektiv. Genom att gå bortom traditionella ledarskapskonventioner återupprättas och operationaliseras en kundorienterad servicedesign med fokus på värde för kund. Slöseri och mängder av icke-värdeskapande efterfrågan elimineras. Detta möjliggör bättre sätt att attrahera, förvärva och behålla dagens och morgondagens kunder. Kontinuerlig syftesdriven innovation designas in. Våra privata klienter har uppnått otroliga resultat, med kraftigt förbättrad kundupplevelse, ökad arbetsglädje och aktieägare som bevittnar resultatet genom ökade vinster.

Globalt har Vanguard arbetat inom flera branscher från finansiell sektor till telekommunikation, energisektor, kundservice och IT/digitalisering. I Skandinavien har Vanguard främst erfarenhet från finansiella verksamheter som försäkring samt liv- & pension.

Vanguardmetoden i Finansiell sektor

Vanguardmetoden har framgångsrikt använts i finansiell sektor såsom försäkring, liv & pension och bank till att uppnå bättre resultat för kunder, medarbetare och aktieägare. Några exempel på resultat:

 • Förbättring av NPS-resultat från -5 till 90 för ett av Europas största försäkringsbolag.
 • Förbättrad försäljning av privatförsäkringar från 55% till 161% i förhållande till målet.
 • 35% ökad kapacitet i en global bankorganisation.
 • 80% ökad kapacitet i en pensionsorganisation.
 • Signifikant minskning av Icke-värdeskapande efterfrågan

Vanguardmetoden i Telekommunikation

Vanguardmetoden har hjälpt några av världens största telekommunikationsföretag med att förbättra sin kundservice, medarbetarglädje, omsättning och omkostnader. Några exempel på resultat:

 • Förbättrad nyförsäljning med 60%.
 • Minskning av icke-värdeskapande efterfrågan i relation till Drift & Underhåll från 88% till 1%.
 • Produktivitetsförbättring med mer än 20%.
 • Förbättring av merförsäljning av tilläggsprodukter med mer än 50%.
 • Ökning av NPS-resultat med 58 punkter inom ett år.

Vanguardmetoden i Kundservicecenter

Vanguardmetodens utifrån-och-in perspektiv hjälper bl.a. kundservicecenter att göra en distinktion på värdeskapande och icke-värdeskapande efterfrågan. En förmåga som blottlägger en systemisk bild av organisationens förbättringspotential, som tidigare varit dold. Några exempel på resultat:

 • Signifikant minskning av icke-värdeskapande efterfrågan.
 • Ärenden som hanteras vid första kontakt 85-95%.
 • Ökning av kapacitet med 70-80%.
 • Minskad personalomsättning.
 • Ökad omsättning.

Förändring behöver inte ta lång tid

Vanguards roll i våra kunders förändringsprocess handlar om att skapa självständighet. Vi fokuserar på att överföra vår kompetens  i Vanguardmetoden till våra klienter, vilket möjliggör för klienten att självständigt genomföra stora delar av förändringen på egen hand. Förutsättningen för en systemisk förändring är att utmana organisationens nuvarande ledningsmässiga antaganden och tänkande. Att utmana sina egna antaganden och tänkande är en extremt svår uppgift. Man riskerar att istället bekräfta dem.

I början av förändringsprocessen hjälper Vanguard till att utmana organisationens antaganden och tänkande. En naturlig konsekvens av detta blir ett ledningsmässigt beslut om en förändringsprocess som har till syfte att förändra organisationen utifrån-och-in som ett system. Vanguard samarbetar med ledarna i denna process, men när organisationen har en färdig plan och utvecklat nödvändig kompetens för förändringsprocessen, drar sig Vanguard tillbaka.

Således innebär en förändring med Vanguardmetoden inte att man binder sig till flera års konsultfakturor.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Kontakt