I över 30 år har Vanguard hjälpt privata serviceorganisationer att transformera ledarskap samt verksamheter med ett verkligt kundcentrerat utifrån-och-in perspektiv. Genom att gå bortom traditionella ledarskapskonventioner återupprättas och operationaliseras en kundorienterad servicedesign med fokus på värde för kund. Slöseri och mängder av icke-värdeskapande efterfrågan elimineras. Detta möjliggör bättre sätt att attrahera, förvärva och behålla dagens och morgondagens kunder. Kontinuerlig syftesdriven innovation designas in. Våra privata klienter har uppnått otroliga resultat, med kraftigt förbättrad kundupplevelse, ökad arbetsglädje och aktieägare som bevittnar resultatet genom ökade vinster.

Globalt har Vanguard arbetat inom flera branscher från finansiell sektor till telekommunikation, energisektor, kundservice och IT/digitalisering. I Skandinavien har Vanguard främst erfarenhet från finansiella verksamheter som försäkring samt liv- & pension.

Vanguardmetoden i Finansiell sektor

Vanguardmetoden har framgångsrikt använts i finansiell sektor såsom försäkring, liv & pension och bank till att uppnå bättre resultat för kunder, medarbetare och aktieägare. Några exempel på resultat:

 • Förbättring av NPS-resultat från -5 till 90 för ett av Europas största försäkringsbolag.
 • Förbättrad försäljning av privatförsäkringar från 55% till 161% i förhållande till målet.
 • 35% ökad kapacitet i en global bankorganisation.
 • 80% ökad kapacitet i en pensionsorganisation.
 • Signifikant minskning av Icke-värdeskapande efterfrågan

Vanguardmetoden i Telekommunikation

Vanguardmetoden har hjälpt några av världens största telekommunikationsföretag med att förbättra sin kundservice, medarbetarglädje, omsättning och omkostnader. Några exempel på resultat:

 • Förbättrad nyförsäljning med 60%.
 • Minskning av icke-värdeskapande efterfrågan i relation till Drift & Underhåll från 88% till 1%.
 • Produktivitetsförbättring med mer än 20%.
 • Förbättring av merförsäljning av tilläggsprodukter med mer än 50%.
 • Ökning av NPS-resultat med 58 punkter inom ett år.

Vanguardmetoden i Kundservicecenter

Vanguardmetodens utifrån-och-in perspektiv hjälper bl.a. kundservicecenter att göra en distinktion på värdeskapande och icke-värdeskapande efterfrågan. En förmåga som blottlägger en systemisk bild av organisationens förbättringspotential, som tidigare varit dold. Några exempel på resultat:

 • Signifikant minskning av icke-värdeskapande efterfrågan.
 • Ärenden som hanteras vid första kontakt 85-95%.
 • Ökning av kapacitet med 70-80%.
 • Minskad personalomsättning.
 • Ökad omsättning.

Förändring behöver inte ta lång tid

Vanguards roll i våra kunders förändringsprocess handlar om att skapa självständighet. Vi fokuserar på att överföra vår kompetens i Vanguardmetoden till organisationen, vilket möjliggör att man självständigt genomför stora delar av förändringen på egen hand. Förutsättningen för en systemisk förändring är att utmana organisationens nuvarande antaganden och tänkande omkring ledarskap. Att omstöpa personligt invanda föreställningar som ledare är en svår uppgift. Man riskerar faktiskt att bekräfta och förstärka invanda mönster istället för att utmana konventionen.

Inledningsvis i förändringsprocessen faciliterar Vanguard en process för att stödja ledare i att konstruktivt utmana organisationens antaganden och tänkande. En naturlig följd av detta blir ett ledningsmässigt beslut om en förändringsprocess som har till syfte att förändra organisationen utifrån-och-in som ett system. Vanguard samarbetar med ledarna i denna process, men när organisationen har utvecklat nödvändig kompetens för att självständigt fortsätta förändringsprocessen, drar sig Vanguard tillbaka.

Således innebär en förändring med Vanguardmetoden inte att man binder sig till flera års konsultfakturor.

NYFIKEN?KONTAKTA OSS

Kontakt