RAPPORT – ALTERNATIVET TILL NEW PUBLIC MANAGEMENT

Den offentliga debatten har under den senaste tiden varit starkt präglat av begreppet New Public Management och de problem som är förknippade med detta sätt att styra och utforma offentliga organisationer. Men vad är New Public Management egentligen och varför skapar begreppet problem i våra offentliga organisationer idag?

Vi har sett att dessa frågor upptar många ledare i offentliga organisationer i Skandinavien och medan många har en uppfattning om problemen i New Public Management, är de flesta osäkra på vad man ska göra i stället.

I ett försök att bidra positivt till debatten har vi förberett en analysrapport som tar upp problemen med NPM och föreslår ett bättre alternativ. Rapporten kretsar kring följande frågor:

· Hur ska New Public Management förstås som ett ledningsparadigm?

· Varför är detta ledningsparadigm inte lämpligt i ett tjänste- och servicesammanhang?

· Hur kan ett bättre alternativ till NPM, som tar utgångspunkt i medborgaren, se ut?

· Hur kan man förbättra medborgarnas upplevelse, arbetsglädjen och omkostnaderna med ett nytt sätt att tänka organisering och ledarskap? Illustrerat av praktiska exempel.

Läs den danska rapporten Alternativet til New Public Management – Ny ledelsestænkning i offentlige systemer här.

Uppdatering: Nu finns rapporten också översatt till svenska här.

Trevlig läsning!

Jonas Astrup Beck
Partner i Vanguard Danmark Cand. Merc. SOL

Kristian Astrup Nielsen
Direktør og Partner i Vanguard Danmark M.Sc FIB