LEDARKURS I EFTERFRÅGAN - KONSTEN ATT STUDERA DEN STÖRSTA HÄVSTÅNGEN I KUNDSERVICE

Efterfrågan är en signal om hur effektivt organisationen leverar värde till kunderna. Hur ser det ut i din organisation?

Lär dig mer om värdeskapande och icke- värdeskapande efterfrågan, hur du studerar och omsätter det i praktiken.

Vi erbjuder därför ett begränsat antal ledare en kostnadsfri kurs med följande program:

  • Vanguardmetoden i praktiken
  • Hur du studerar efterfrågan
  • Övning och exempel samt olika typer av efterfrågan
  • Fältarbete och hemuppgift
  • Individuell uppföljning och reflektion

Pris och antal

Kostnadsfritt bidrag från oss till ledare. Platserna är begränsade och vi kommer göra ett individuellt urval. 

Målgrupp

För ledare i serviceorganisationer. Ej för externa konsulter. Du behöver ha möjlighet att lyssna på efterfrågan, antingen genom exempelvis medlyssning eller ta del av inspelade samtal.

Anmälan

Deadline för intresseanmälan den 21/1. Urval görs den 22/1.  

Anmälan skickas till Henrik Hamrin (henrik@vanguard-consult.se) eller Patrik Öhman (patrik@vanguard-consult.se). 

 

efterfragan