SKÖNSMOMODELLDAGARNA MED JOHN SEDDON I SUNDSVALL 29 ELLER 30 OKTOBER 2018

Av Patrik Öhman

Sundsvalls kommun arrangerar i samarbete med CSN Skönsmomodelldagarna. Ta del av Sundsvalls kommuns och myndigheten CSN:s arbete med Vanguardmetoden.

Socialtjänsten i Sundsvalls kommun och CSN driver båda förändringsarbeten med Vanguardmetoden som utgångspunkt. Lyssna till ledning och medarbetare från Sundsvalls kommun och CSN som delar med sig av sina erfarenheter.

Skönsmomodellen
Under våren 2012 genomfördes första steget i ett omfattande utvecklingsarbete enligt Vanguardmetoden i Sundsvalls kommunala hemtjänst, där hemtjänsten i Skönsmon kom att bli pilotgrupp. Deras utvecklingsarbete kom därför att få det namnskyddade namnet Skönsmomodellen. Modellen som är baserad på Vanguardmetoden lyfts fram som ett bra exempel på tillitsbaserad ledning och styrning. Arbetet har resulterat i bättre kvalité för medborgarna, större arbetsglädje för medarbetarna och bättre ekonomi för organisationen. Kommunens socialnämnd har även beslutat att modellen på sikt ska användas i samtliga verksamheter inom socialtjänsten.

Innehåll
Du kommer att få ta del av vad Skönsmomodellen innebär för brukare, medarbetare och ledning i Sundsvalls kommuns vård och omsorg. Medarbetarna kommer att presentera de utvecklingsarbeten som pågår i socialtjänsten i Sundsvalls kommun och socialdirektör Silvia Sandin Viberg delar med sig av vad detta har inneburit för dem i ledningen.

CSN:s generaldirektör Christina Forsberg kommer delta och berätta hur de arbetat med Vanguardmetoden ur ett statligt perspektiv. Även medarbetare från CSN delar med sig av sina erfarenheter. Du kommer också att få ta del av de slutsatser som Tillitsdelegationens forskare kom fram till när de i samverkan med praktiken följde arbetet i Sundsvall.

John Seddon startar dagen med en introduktion till Vanguardmetoden med rubriken “Beyond Command and Control”.

Det är två dagar med exakt samma innehåll. Man väljer alltså själv vilken av dagarna som passar bäst att delta vid.

Målgrupp
Anställda inom kommun, landsting och statliga verk som i sitt arbete är intresserade av förändringsarbete inom offentlig sektor med utgångspunkt i medborgarens behov, på verksamhets- och politisk nivå.

Program och anmälan
Mer information om konferensen hittar ni på Sundsvalls kommuns hemsida. Där kan ni ladda ner ett detaljerat program samt göra en anmälan.

2018-09-20