PANDEMIN TAR NY FART - DÅ LÄMNAR VI NYTT BIDRAG TILL FRAMTIDENS LEDARE

Många ledare vittnar om att pandemin sätter sina spår genom att ständigt utmana deras verksamheter, medarbetare och kollegor. Det är problemlösning och brandsläckning dagarna i ända. Flera längtar tills dagen då man som ledare åter får möjlighet att lyfta blicken, fokusera på verksamhetens långsiktiga utveckling och nå nya höjder. 

Vi erbjuder därför 3 ambitiösa ledare som vill gå bortom traditionella ledarskapskonventioner en kostnadsfri personlig session där vi under 3 timmar systematiskt:

  • Skapar en gemensam bild över var du som ledare (och din organisation) står inför framtiden och hur dina ambitioner ser ut.
  • Utforskar Vanguardmetodens unika ledarskapsperspektiv och förändringsmetodik.
  • Navigerar utmaningar inför att ta nästa steg för dig och din organisation.  

Obs, 3 timmar är för din planering. Behövs mer, ger vi mer. Vi sitter inte med ett stoppur.

Pris och antal

Kostnadsfritt bidrag från oss till 3 ledare. Platserna är begränsade och vi kommer göra ett individuellt urval. 

Målgrupp

För ledare i serviceorganisationer. Ej för externa konsulter.

Anmälan

Deadline för intresseanmälan den 13/12  

Anmälan skickas till Henrik Hamrin (henrik@vanguard-consult.se) eller Patrik Öhman (patrik@vanguard-consult.se).