Skönsmomodellen

I Sundsvalls kommun i Sverige har Vanguardmetoden resulterat i en genomgående transformation av kommunens äldreomsorg, sjukvård och rehabilitering. Det är ett förändringsarbete som har uppnått nationell uppmärksamhet från både medier och akademiska kretsar. I Sundsvall kallar de förändringsarbetet för Skönsmomodellen, uppkallat efter det område där processen startade.

Hösten 2012 inledde Socialförvaltningen en förändring med Vanguardmetoden i hemtjänsten. Genom en väldokumenterad process sade socialförvaltningen farväl till centraliserad definiering och beslut av hjälp till de äldre genom standardinsatser, centraliserad planering av medarbetarnas tid, styrning av ekonomi efter beviljade insatser och funktionell indelning i stuprör. Förändringsprocessen gav istället medarbetarna och ledare en möjlighet att gemensamt skapa ett system, där medarbetarna som är närmast dem de hjälper, har kontrollen över vilken hjälp som skall ges, när och hur. Detta ledde till ett system där medarbetarna inom hemtjänsten organiserades i mindre team med större ansvar över både planering och utförande av den praktiska hjälpen, allt utifrån medborgarens behov.

Fortsätt läs

Skönsmomodellen har fått nationell uppmärksamhet och deras arbete med Vanguardmetoden har dokumenterats i två FOU-rapporter.

I den första rapporten får vi en inblick i hur stor förbättringspotentialen var om man förstod hemtjänsten som ett system ur kundens perspektiv. Den andra rapporten beskriver hur man gjorde för att framgångsrikt förbättra servicen till de äldre och kommunens budget på samma gång.

Hemtjänst – Vad är viktigt för kunden

Hemtjänst - Vad är viktigt för kunden

Hemtjänst – införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum

Samlade videos om Skönsmomodellen

Vanguardmetoden i hemtjänsten

Tillitsdelegationen om Sundsvalls arbete

Ledare och personal från Skönsmon berättar om Vanguardmetoden

Införandet av nytt arbetssätt i hemtjänsten

Samlade artiklar om Skönsmomodellen

Samlade länkar till nyheter och tv-inslag

Artiklar i Sunt Liv: Arbetsglädje i hemtjänst med självstyrt arbete & Med Vanguardmetoden är medarbetarna experterArtikel i Sundsvalls Tidning efter besök av Socialförsäkringsministern : Ministern hyllar hemtjänsten i Skönsmon

Artikel i Sundsvalls Tidning: Partiledare på praktik i Skönsmons hemtjänst

Sveriges Kommuner och Landstings video om Skönsmomodellen med presentation av projektledare Åsa Swan och intervjuer av medarbetare och brukare i Sundsvall:

Se video här.

Presentation av Sjuksköterskan Kristin Eriksson på Kvalitetsmässen i Göteborg (mindre god videokvalitet) :

Se video här.

Fackförbundet Kommunal: Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre och Hemtjänstpersonalen i Skönsmon har gjort om och gjort helt rätt