SUNDSVALLS HEMTJÄNST BELÖNAS MED PRIS

Av Patrik Öhman

Ribbingska Minnesfonden – Föreningen för äldrevård och gerontologi har valt att tilldela 2016 års äldrepris till Skönsmons hemtjänst och projektledare Åsa Swan i Sundsvalls kommun för sitt framgångsrika arbete med Vanguardmetoden. Sundsvalls kommun har visat att tillit och tilltro till medarbetarna närmst brukarna är mer effektfullt än misstro och kontroll. Man har förbättrat servicen till brukarna, ökat arbetsglädjen och det kostar inte mer. Det är inte ofta som man hör framgångshistorier från hemtjänsten, men Sundsvalls kommun är en som uppnått nationellt intresse.

Äldrepriset
Priset tilldelas någon som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet – insatser som givit avtryck lokalt och nationellt. Så här lyder motiveringen:

“Skönsmons hemtjänstpersonal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg.” Priset delas ut i Lund den 13 juni. Läs mer om äldrepriset och Ribbingska Minnesfonden på deras hemsida.

Ribbingska Minnesfonden
Föreningen för äldrevård och gerontologi är en stiftelse med ändamålet att främja vård av sjuka eller äldre samt forskning och utvecklingsprojekt inom äldrevård och gerontologi. Läs mer om prisutdelningen och hör vad mottagarna själva säger om utmärkelsen i Suntarbetslivs reportage här.

Jag tycker personligen att Sundsvalls hemtjänst är en källa till inspiration för det offentliga Sverige. Grattis till Åsa och alla involverade medarbetare samt ledare i Sundsvalls kommun.

Läs mer om Sundsvalls arbete med Vanguardmetoden på Sundsvalls kommuns hemsida och på Vanguards hemsida.

2017-05-22