HANDBOK – ATT KOMMA IGÅNG

Av Patrik Öhman

ATT KOMMA IGÅNG innehåller sex övningar som du kan använda tillsammans med dina medarbetare. Övningarna tar upp viktiga frågor, skapar dialog och kanske orsakar huvudbry. Det är inte troligt att de leder er direkt till svaren, vilket heller inte är meningen. Syftet är snarare att starta en dialog om hur er organisation fungerar som ett system.

Öppna handboken ATT KOMMA IGÅNG som pdf.