TILLITSDELEGATIONEN UPPMÄRKSAMMAR SUNDSVALL OCH TOPDANMARK VINNER PRIS

Av Patrik Öhman

Sommaren är här och det har hänt mycket sedan vårt senaste nyhetsbrev. Sundsvalls kommun har blivit uppmärksammade av Tillitsdelegationen för sitt arbete inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Danmarks tredje största försäkringsbolag, Topdanmark, som använt Vanguardmetoden för att utveckla sin kundservice fick nyligen första pris för Danmarks bästa kundupplevelse.

Sundsvalls kommun och Tillitsdelegationen
Arbetet med Vanguardmetoden inom Sundsvalls hemtjänst och äldreomsorg ingår som en fallstudie i forskningsantologin ” Styra och leda med tillit – Forskning och praktik S. 197-220. Ladda ner antologin och ta del av annat material från Tillitsdelegationen via deras hemsida.

”Konsultstyrt förändringsarbete har bedrivits i svensk offentlig sektor i decennier. Vanguard-metoden skiljer sig från de flesta andra genom att huvudperspektivet kan beskrivas i termer av tillit. De yrkesutövande och deras kompetens är i fokus och kvalitetsgranskningen sker genom kollegial samverkan. Med visad förtroende för medarbetares kompetens möjliggörs för tillitstyrning mellan ledning och medarbetare.” S. 217

Socialdirektör Silvia Sandin Viberg säger själv att ”Vanguardmetoden har hjälpt mig som ledare, att sluta se på människors behov som en begränsning och kostnad. Den har fått mig att återta anledningen till varför vi som offentlighet finns. Nämligen att vi varje dag ska använda våra resurser till att bidra till att våra medborgare får individuell hjälp och stöd så att de kan fortsätta leva bra liv utifrån sina individuella förutsättningar hela livet”.

Områdeschef Helena Berg beskriver vad Vanguardmetoden inneburit för henne som ledare:
”För mig har Vanguardmetoden betytt att vi får ett gemensamt synsätt kring våra brukare, där vi ser på helheten för att kunna utföra så god kvalité som är möjligt. Jag delar inte ut arbetsuppgifter längre, utan är delaktig i alla delar kring kvalitén på den hjälp brukaren behöver. Som ledare stöttar jag och ger förutsättningar. Jag ser även en arbetsmiljöförbättring där medarbetare själva “drar” i sina arbetsuppgifter.”

”Vi har lärt oss att det bästa sättet för att öka kvalitén i äldreomsorgen är att byta perspektiv, från fokus på oss själva och vår organisation till att utgå från det som skapar värde för brukarna.” Metodutvecklare Åsa Swan

Video
Tillitsdelegationen har gjort en video i samarbete med Sundsvalls kommun för att beskriva arbetet med Vanguardmetoden:

Se videon här

Topdanmark på första plats
Det danska försäkringsbolaget som använt Vanguardmetoden för att utveckla sin kundservice fick den 12 juni KPMG:s pris för Danmarks bästa kundupplevelse, före bland annat Lego.  Ni kan läsa mer om utmärkelsen här.

2018-07-06