ÖPPET BREV FRÅN JOHN SEDDON TILL OFFENTLIGA LEDARE

Av Patrik Öhman

Kära ledare

Det nuvarande politiska narrativet om offentlig omsorg och service är att efterfrågan ökar och budgetar hotas. Inte en vecka går förbi utan mer prat för att stödja detta perspektiv. Jag skriver till dig eftersom detta narrativ är inte mer än så – ett perspektiv. Jag har ett annat perspektiv, ett som är förankrat i bevis.

Efterfrågan ökar, men det som bidrar nästan helt till ökningen är vad vi kallar “icke-värdeskapande efterfrågan” – efterfrågan orsakad av en underlåtenhet att göra något eller göra något rätt för kunden. För att uttrycka det tvärt: vår omsorg fungerar inte särskilt väl för personer – det är anledningen till att efterfrågan verkar vara “stigande”. Du kan ta reda på vilka orsakerna till onödig efterfrågan är i denna publikation.

Vi förklarar varför tjänster inte fungerar särskilt väl samt beskriver hur man designar omsorg och service som verkligen fungerar. När du gör detta sjunker kostnaderna dramatiskt. Men det är inte allt. Den vidare konsekvensen av att tillhandahålla service som fungerar är att efterfrågan faller. Du utplånar inte bara den begränsande effekten av hög icke-värdeskapande efterfrågan, utan färre personer upplever problem. Lyckligare människor, bättre familjer och stärkta samhällen. Är det inte det som offentliga tjänster borde handla om?

John Seddon, grundare av Vanguard

Efterord
Ända sedan jag personligen kom i kontakt med Johns arbete för tio år sedan har det alltid slagit mig hur den svenska politiska diskursen påminner om den brittiska. Alla ledare och politiker jag mött inom omsorgs- och sjukvårdssektorn har samma fundamentala syn på verksamheten:

– Efterfrågan stiger och kommer fortsätta att stiga, det kräver att man prioriterar – budgetnedskärningar, avveckling av tjänster, minskad administration eller mer digitalisering.
– Kortsiktiga nedskärningar är nödvändiga men inte tillräckliga.
– Offentlig sektor måste digitaliseras för att få ner kostnaderna och administrativa kostnader ska minska genom att jaga stordriftsfördelar.
– Medborgarnas förväntningar på offentlig service måste hanteras och sänkas.
– Valfrihet och konkurrens kommer vara viktiga marknadsmässiga drivkrafter.
– Privatisering och upphandling av funktioner eller hela verksamheter driver ner kostnaderna.

Totalt sett handlar ledningens uppgift om att begränsa kostnader. Paradoxalt så leder ett fokus på att begränsa kostnader till att kostnaderna stiger. Ett bättre, mer positivt, sätt finns i Vanguardmetoden men den är utmanande eftersom den innebär ett diametralt motsatt sätt att tänka ledarskap och organisering jämfört med normen för idag. Även om den är utmanande så fortsätter Vanguardmetoden att bevisa att ett bättre sätt finns, även för skandinavisk offentlig sektor:

Sundsvalls hemtjänst
Bevis om att en bättre hemtjänst med nöjdare kunder inte kostar mer borde vara intressant läsning för alla. På vår svenska hemsida har vi samlat ett stort antal rapporter och länkar samt videoklipp om Sundsvalls arbete. Det är inte ofta som vi hör framgångshistorier från hemtjänsten, men här är en som har uppnått nationellt intresse i Sverige. Det har gjorts vetenskapliga rapporter och extern utvärdering, för att reda ut om det verkligen kan stämma, det de säger i Sundsvall.

Odense
Från 14 till 1,8 dagars väntetid och 8500 färre telefonsamtal från frustrerade medborgare. Läs om hur Odense kommun revolutionerade handläggningen av sjukpenning.

Tillsammans med ledare i flera kommuner och myndigheter i Sverige har jag haft förmånen att studera potentialen att leverera bättre samhällstjänster mer effektivt i över 10 år. Jag kan med säkerhet påstå att den är påtaglig i alla offentliga organisationer. I vägen för att uppnå potentialen är vårt nuvarande sätt att tänka ledarskap. Är du beredd att göra samma sak som ledare i Sundsvall och Odense, tänka ledarskap på ett bättre sätt?

2016-06-23