GRATIS WEBINARIE - EN ÄLDREOMSORG BORTOM MINUTSTYRNING

Vill du bort från minutstyrning och skapa ägarskap för arbetet hos dina anställda? Vi bjuder in till ett gratis webinarie om en äldreomsorg bortom minutstyrning. Lyssna till experterna som varit delaktiga i framtagandet av nationellt uppmärksammade Mörbylångamodellen* och metoden som lyfts fram av Tillitsdelegationen som ett bra exempel på hur man får tillit att uppstå naturligt**.

På webinariet delar vi med oss av våra beprövade erfarenheter av att hjälpa ledare tillämpa ett nytt perspektiv. Vi kommer att gå igenom hur man skapar en framtida omsorg som är bättre för medborgare, stimulerande för anställda och hushåller med skattebetalarnas pengar.

Tema och innehåll

En äldreomsorg bortom minutstyrning

Lär dig mer om hur man går från ord till handling för att skapa en bättre äldreomsorg. Hur ser tillvägagångssättet ut bakom framgångssagorna?

Vi har varit delaktiga i Mörbylångas förändringsresa med Mörbylångamodellen vid flera kritiska tillfällen sedan starten och kommer konkret gå igenom hur man:

  • går från minutstyrning till att skapa ett bättre alternativ som fungerar i praktiken
  • ger medborgare äldreomsorg varje dag som fokuserar på deras individuella behov och vad som är viktigt för dem där och då.
  • låter anställda få kontroll över arbetet och anpassa hjälpen efter de äldres situation.

När

Fredag den 12/5 kl. 14.00 – 15.00 med breakout session och Q & A 15.00-15.30

Upplägg och anmälan

Webinariet kommer hållas kombinerat på svenska och danska.

Svenska deltagare anmäler sig här: Anmälningsformulär

Danska deltagare anmäler sig här: Tilmeldingsformular

Man deltar utan egen video och ljud, frågor går att skriva direkt till oss under webinariet.

Om du inte har möjlighet att delta, men gärna vill se webinariet i efterhand, går det utmärkt att skriva till patrik@vanguard-consult.se så skickar vi en länk till inspelningen efteråt.

Läs mer på egen hand

*Läs mer om Mörbylångamodellen på Mörbylångas hemsida https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/

*Kommunals reportage https://ka.se/2022/12/19/mindre-stress-nar-hemtjansten-i-morbylanga-far-lagga-scheman-sjalva/

**Styra och leda med tillit – Forskning och praktik (se s. 197-220 och särskilt s. 217) https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201838/