VANGUARDMETODEN I HEMTJÄNSTEN

Av Patrik Öhman

Hemtjänsten är ett område som präglas av misstro mot personal, hög personalomsättning och äldre som säger “bli inte gammal…” efter att ha fått hjälp. Det är dessutom ett område som troligtvis kommer att växa under de kommande åren.

Under 2012 arbetade vi med hemtjänsten i Sundsvalls kommun i Sverige. Vi har skrivit en hel del om det tidigare. De har sedan dess arbetat vidare och visat att tillit är bättre (och billigare) än misstro och kontroll. Det är inte ofta som vi hör framgångshistorier från hemtjänsten, men här är en som har uppnått nationellt intresse i Sverige.

SVT:s Uppdrag granskning har gjort ett reportage, där de visar situationen i hemtjänsten. I avsnitt 3, som vi länkar till nedan, ställs den traditionella hemtjänsten i kontrast till den strategi de har utvecklat i Sundsvall genom Vanguardmetoden. Hela reportaget varar nästan en timme, men om du vill se exemplet Sundsvall så hoppar du fram till 47:e minuten. Men vi rekommenderar att se hela reportaget för att uppleva kontrasten mellan den traditionella hemtjänsten och Sundsvalls strategi.

SVT:s Uppdrag granskning- Jag vill Inte BLI glömd

Vi är väl medvetna om att ett reportage inte nödvändigtvis bevisar något. I det här fallet, visar reportaget det som redan bevisligen fungerar bättre. Det har gjorts vetenskapliga rapporter och extern utvärdering, för att reda ut om det verkligen kan stämma, det de säger i Sundsvall.

Avslutningsvis, fråga dig själv: Vilket system skulle du själv vilja få hjälp av när du blir gammal?

2015-09-17