VIDAREUTVECKLING AV SKÖNSMOMODELLEN UPPMÄRKSAMMAS AV SVT

Hemtjänsten i Sundsvall har åter fått uppmärksamhet för deras arbete med Vanguardmetoden, som de valt att kalla Skönsmomodellen. Sundsvalls vidareutveckling av Skönsmomodellen uppmärksammas i två reportage av SVT. De skriver att:

“Hemtjänsten i Njurunda har sedan ett par år jobbat efter den så kallade Skönsmomodellen, där personalen är med och planerar arbetet och tar större ansvar. Det tvärprofessionella teamet är en vidareutveckling av den modellen.”

Larmen har minskat och det är bättre både för de äldre och personalen.

“– Jag vet vilka jag ska åka till på morgonen och de vet vilken som kommer. Istället för att man får en lapp där det står vart jag ska. De larmar mycket mindre nu än de gjorde förr. Det är ett bevis på att det är lugnare.”
Säger undersköterska Marie Broman till SVT.

“För Maria Karlberg, som jobbar som sjukgymnast, är skillnaden tydlig.
– Det är mycket lättare för mig att hitta rätt med insatserna hemma hos patienterna. Oftast är hemtjänstpersonal med mig och hjälper mig utföra träning hemma hos patienten eller att vi provar ut ett hjälpmedel som de sedan använder när de tar hand om patienten, säger hon.”

“– Vi kan se att vi har möjligheter att arbeta förebyggande på ett helt annat sätt. Vi kan hitta rätt hjälp mycket snabbare. Patienterna, brukarna uttrycker att det här känns mycket bättre, tryggare.”
Säger metodutvecklare Åsa Swan till SVT.

Läs reportagen och se videoklippen här:

De äldre har blivit tryggare med Skönsmomodellen

Unik modell: Hemtjänst, sjukgymnast och handläggare i samma korridor