SUNDSVALLS ARBETE HAR BLIVIT FILM

Av Patrik Öhman

Två filmer om Sundsvalls arbete med Vanguardmetoden inom hemtjänsten.

Kommunals film – På de äldres villkor
I filmen möter vi äldre vårdtagare som berättar hur hemtjänsten har förändrats till det bättre, både vad det gäller personalens kontinuitet och deras möjligheter att påverka hur och när de biståndsbedömda insatserna utförs. Vi möter också vård och omsorgspersonal, chefer och kommunens tjänstemän som berättar om vad som är bra med arbetssättet och hur kommunen lyckats uppnå både nöjd personal, nöjda vårdtagare och en ekonomi som håller. Filmen visar även på kommunens interna svårigheter vid förändringsarbete.  Se filmen på kommunals hemsida.

SKR:s film
Sveriges kommuner och regioners film Införande av ett nytt arbetssätt i hemtjänsten – med kunden i centrum kan du se här.