BEVISLIGEN BÄTTRE HEMTJÄNST

Av Patrik Öhman

I februari 2012 påbörjade hemtjänsten i Sundsvalls kommun en systemisk förändring utifrån Vanguardmetoden. 8 månader senare var interventionen klar och hemtjänstgruppen (30 undersköterskor) har sedan dess arbetat i en organisation baserad på systemtänkande. Förändringen har resulterat i en hemtjänst som är utformad efter kundernas behov, har bättre kundservice och ökad trivsel som följd. Nästa steg blir att rulla in övriga hemtjänstgrupper i kommunen.

Bevis – FOU-rapporter om Sundsvalls hemtjänst
Förändringsarbetet i Sundsvalls kommun har uppmärksammats i media. De goda erfarenheterna har även dokumenterats i två FOU-rapporter. I den första rapporten fick vi en inblick i hur stor förbättringspotentialen var om man förstod hemtjänsten som ett system ur kundens perspektiv. Nu kan du läsa om hur man gjorde för att framgångsrikt förbättra servicen till de äldre och kommunens budget på samma gång. En process som ledde till en bevisligen bättre hemtjänst.

Sammanfattning av rapporten
En hemtjänstgrupp i Sundsvalls kommun har utvecklat ett nytt arbetssätt för att bättre kunna möta kundernas behov. Efter att det nya arbetssättet prövats i mindre skala implementerades det så småningom till hela hemtjänstgruppen. Efter implementeringen har stora förändringar skett. Kontinuiteten har förbättrats och numera känner kunder och personal varandra. Nya mått har tagits fram så att arbetet kan följas upp och förbättras. Hemtjänstpersonalen får själva ta ansvar för helheten. De rekryterar vikarier, planerar arbetet med dagsschema och personalschema, och har möjlighet att planera om vid förändringar som till exempel när någon kund åker till, eller kommer hem från, sjukhuset (sida 5).

Utvecklingsarbetet ledde också till insikten att hela organisationen måste stödja lärande och innovationsarbete i hemtjänsten för att nya arbetsmetoder skall komma till fullgod nytta. Slutsatser som drogs var att kontrollen av medarbetarna och det arbete de utför behöver ersättas av tillit och lyhördhet. För att utveckla kvaliteten och påverka kostnaderna inom hemtjänsten borde ledningen lyssna på medarbetarna och åtgärda problem som finns i systemet, som hindrar medarbetarna från att leverera hemtjänst med bra kvalitet. En vanlig metod för att effektivisera hemtjänsten är att dra ner på personal vilket påverkar organisationens förmåga att tillgodose kundernas behov på ett negativt sätt. En förutsättning för att kunna leverera hemtjänst med bra kvalitet och god lönsamhet är att utgå från kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten (sida 5).

Genom ett framgångsrikt förebyggande arbete och ett rehabiliterande arbetssätt behåller fler människor sin självständighet och sitt oberoende. Det är det bästa för den enskilde men även för kommunens budget. Traditionell budgetstyrning fokuserar inte på att minska inflödet av människor med behov, inte heller på att hjälpa människor att minska sitt hjälp-behov. Genom att dra bort resurser minskas bara människors rätt att få sina behov tillgodosedda utan att organisationens kapacitet har utmanats och trimmats (sida 3).

Bevis om att en bättre hemtjänst med nöjdare kunder inte kostar mer borde vara intressant läsning för alla. Du kan ladda ner rapporterna som pdf nedan.

Få en inblick i hur stor förbättringspotentialen är om man förstår hemtjänsten som ett system i FOU-rapport nr 1 Hemtjänst – Vad är viktigt för kunden.

Läs om resultatet av experimentfasen vilken ledde till en bevisligen bättre hemtjänst i FOU-rapport nr 2 Hemtjänst – införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum.

Trevlig läsning!

Med vänlig hälsning
Patrik Öhman och Kristian Astrup Nielsen

Vanguard Sverige

2013-11-08