MICHAEL C JACKSON

Av Patrik Öhman

Michael C Jackson OBE (1951 -) är professor vid Hull University Business School. Efter att ha studerat Politik, Filosofi och Ekonomi vid Oxford University, tillbringade han 4 år i offentlig förvaltning innan han återvände till det akademiska livet. Han har sedan studerat och undervisat vid Lancaster, Warwick, Lincoln och Hull Universities, utnämnd till full professor 1989. Professor Jackson är tidigare president för UK Systems Society, the International Federation for Systems Research and the International Society for the Systems Sciences.

Jacksons viktigaste bidrag till systemteori-fältet har varit hans arbete med utvecklingen av Critical Systems Thinking (CST-) strategin, vilken betonar rollen som makt och politik spelar i organisationer. Hans mål för CST är att “to reconstitute systems thinking as a unified approach to the problem management so that it can again stand at the leading edge in the development of the management sciences” (Jackson 2001). Det skisserar styrkor och svagheter ibland många former av systemtänkande innan man föreslår en meta-metodik för tillämpningen av CST.

Jacksons studier av den sociologiska grenen av Frankfurtskolan, särskilt Jürgen Habermas, hade inflytande på hans tillvägagångssätt och ledde honom till att diskutera maktstrukturers snedvridande effekt på hur systemtänkande kunde tillämpas. Jackson säger att han följde Checkland i att vara kritisk mot tidigare systemteoretiska tillvägagångssätt (vilka Checkland kännetecknade som “hard systems thinking“) innan han riktade liknande kritik mot Checklands (och andras) version av soft systems metodology (SSM). Hans huvudsakliga kritik var att SSM “views reality in subjective terms, saying that the social world is constructed by the actions, interpretations and perspectives of the people within it; and it is (at least implicitly) orientated towards consensus and the maintenance of existing social order, rather than focusing on conflict between groups and radical change” (Ramage och Shipp 2009 s. 171). Med sin universitetskollega Paul Keys, utvecklade Jackson system of systems methodologies (SOSM) som klassificerade systemproblem på två nivåer – systemets karaktär, som går från enkelt till komplext, samt kategorisering av tillvägagångssättet som hard, soft or critical. Dessa grupperingar utgör fortsatt huvudkategorierna för systemansatser. Eftersom alla metoder anses ha styrkor och svagheter, har Jackson spenderat mycket tid på att dokumentera och diskutera olika metoder samt hur de eventuellt kan komplettera varandra. Hans arbete med CST har haft en bestående effekt på andra och fordrat dem att bli tydligare om hur makt och politik påverkar deras metodik.

Referenser

Jackson, Michael C 1981 “Critical systems thinking and practice” European Journal of Operational Research 128 (2), 233-244

Jackson, Michael C 2003 “Systems Thinking: Creative Holism for Managers” Wiley and Sons: Chichester

Ramage, Magnus och Shipp, Karen 2009 “Systems Thinkers” Open University: Milton Keynes