Här kan du titta på videor med praktiska exempel samt fördjupa dig i intressanta ämnen eller specifika aspekter av Vanguardmetoden.

Om Vanguardmetoden och praktiska exempel

John Seddon berättar om bakgrunden till Vanguardmetoden

Vanguardmetoden i hemtjänsten

Ledare och personal från Skönsmon berättar om Vanguardmetoden

Syftet – hur kommer man igång?

Införandet av nytt arbetssätt i hemtjänsten

John Seddon om hur kulturförändring är gratis

John Seddon på Skönsmomodelldagarna i Sundsvall 2018 om NPM och tillit

Kristian Astrup Nielsen Vanguards Leader Summit London

Studera ditt system med Vanguardmetoden

Vanguardmetoden i försäkringsbranschen

Tillitsdelegationen om Sundsvalls arbete

Johns Keynote om IT-utveckling på Øredev 2010 i Malmö

Vanguard illustrativa videor

Problem med konventionell mätning och uppföljning

Ledningen vet bäst

Management by numbers

Rapporter vs. handling

Lean i serviceorganisationer

Förbättra innan man samordnar

Efterfrågan

Konkurrensutsättning

Att få kunskap via hierarkin

Funktionalisering och specialisering

Att tänka “det är tillräckligt bra”

Förändring baserat på kunskap

Gratis kulturförandring

Syfte – Mått – Metod

Hantera symtom 

Stordriftsfördelar är en myt

NYFIKEN?SÅ TAR DU KONTAKT MED OSS

Kontakt