LUDWIG VON BERTALANFFY

Av Patrik Öhman

Känd som en av grundarna av generell systemteori (GST), hade Ludwig von Bertalanffys (1901-1972) en bakgrund som biolog. GST försökte tillhandahålla alternativ till konventionella organisationsmodeller, med betoning på holism över reduktionism. Von Bertalanffy växte upp i Österrike och var yrkesverksam i Wien. Han var relativt obemärkt under sin livstid, men betraktas idag som en av de viktigaste tänkarna inom systemteorin. Bertalanffy skapade många av koncepten och mycket av terminologin som idag ligger till grund för systemteori. Hans insikter som biolog ledde honom att tänka på organisationer på ett holistiskt sätt, hans biologiska studier:

emphasises consideration of the organism as a whole or system, and sees the main objective of biological sciences in the discovery of the principle of organisation at its various levels“.
(von Bertalanffy 1973, s. 10)

Utifrån den här definitionen kan vi se nyckelbegrepp som upprepas genom hans verk: betydelsen av hela systemet och tanken att skillnaden mellan ett system och en samling delar är att systemet har någon form av organisering av sina delar.

Han pratade om två typer av system: slutna system, som inte hade några utbyten med sin miljö och öppna system, som får input från sin miljö och sedan returnerar dem som en slags produkt tillbaka till sin miljö. De är beroende av miljön för deras existens och anpassar sig i takt med förändringar i deras miljö. Det är viktigt att denna öppenhet tillåter kreativitet och vad som har beskrivits som “självtranscendens”: ett systems förmåga att nå utöver sina gränser, vid behov, för att säkerställa dess överlevnad. Dessutom argumenterade Bertalanffy för betydelsen av hans begrepp “dynamisk jämvikt”: han observerade att ett system måste kunna ständigt ändra sina delar för att kunna behålla sin grundläggande form av organisation. GST tillät insikter från en akademisk disciplin att överföras till en annan. Kort därefter snappades den öppna systemmodellen upp och anpassades, av lednings- och organisationsforskare, till att studera organisationer.

Referenser

Von Bertalanffy, Ludwig 1973 “General System theory: Foundations, Development, Applications” Penguin, Harmondsworth, UK

Checkland, Peter 1981 “Systems Thinking Systems Practice” Wiley and Sons: Chichester

Jackson, Michael C. 2003 “Systems Thinking: Creative Holism for Managers” Wiley and Sons: Chichester

Ramage, Magnus och Shipp, Karen 2009 “Systems Thinkers” Open University: Milton Keynes