STAFFORD BEER

Av Patrik Öhman

Stafford Beer (1926 – 2002) var en management cybernetiker som var den första att tillämpa cybernetik på management problem. Han var akademiskt anknuten till Manchester Business School och han arbetade både som konsult för många kommersiella organisationer samt åt latinamerikanska nationer, i synnerhet Chile.

Beer menade att:

the important thing for organisations was that they should be adaptive – light on their feet and ready to accommodate themselves to the new modern situations which would arise faster and faster as time passed“.
(Pickering 2004 citerad i Ramage and Shipp 2009)

Sedan William Ross Ashbys arbete hade ett nyckeltema för cybernetik (och senare för komplexitetsteori) varit anpassningsförmåga vid förändringar. Beers arbete var avgörande för att visa hur anpassningsförmåga kan fungera i praktiken för design av både organisationer och samhälle.

Management cybernetik rörde sig kring Beers utveckling av the Viable Systems Model (VSM). Syftet med denna modell är:

to explain how systems are viable – that is, capable of independent existence … [and] to elucidate the laws of viability in order to facilitate the management task“.
(Beer 1984 s. 7)

VSM bygger på principen om rekursion – “that any viable system contains and is contained in a viable system” (Beer 1984 s. 8).

Vilket innebär att ett system kan vara livskraftigt oavsett nivå (individ, grupp, organisatorisk eller samhällelig) som den finns på. Beers koncept om ett livskraftigt system innehåller fem delsystem med funktionerna för implementering, samordning, kontroll, planering och policyutformning (Espejo 1989 citerat i Ramage och Shipp 2009). Dessa fem roller hör inte nödvändigtvis till olika personer, men Beer definierar en tydlig uppsättning kommunikations- och övervakningskanaler mellan de fem delsystemen. Således är ett system enligt VSM livskraftigt så länge det uppfyller modellen. VSM kan ses som ett sätt att utforma den organisatoriska anpassningsförmågan som diskuterats tidigare – som Pickering (2004, s. 511 citerad i Ramage och Shipp 2009) hävdar:

despite the seeming paradoxicality of it, one can indeed construct adaptive systems, systems that adapt to and transform themselves in the face of the unknown, as in Beer’s implementations of the VSM“.

1971 blev Beer tillfrågad att använda sina idéer i Chile av Allende-regeringen. Han började utveckla en cybernetisk plan för reglering av landets sociala ekonomi, som syftade till att skapa:

a primary system of information and regulation for the industrial economy“.
(Beer 1981 s. 251)

Den våldsamma militärkuppen som ägde rum i Chile 1973 hade en betydande inverkan på Beer, som flyttade till en liten ödslig stuga i Wales där han bodde ensam i ett decennium.

Han var en tidig förespråkare för Humberto Maturana och hans användning av termen autopoiesis, för att beskriva den självbevarande kemin som levande celler (regenerering). Enligt Ramage och Shipp myntade Beer termen “patologisk autopoetisk” för att referera till organisationer (till exempel sjukhus och universitet) där:

the staff slides into the error of paying more and more attention to those matters that explicate relationships than to healing or teaching – so that in the end a cured patient or an educated student were only the product of self-help and good luck“.
(Beer 1987 citerad i Ramage and Shipp 2009)

Som Jackson uttrycker det:

Just as organisation charts embodied mechanistic thinking, the VSM captures what it is like to view organisations as organisms with a brain. This is an extremely powerful way of thinking which managers should treasure and employ as an alternative to the conventional model“.
(Jackson 2003 s. 110)

Referenser och Beers vidare arbete

Beer, Stafford 1972 “Brain of the Firm” Allen Lane: London

Beer, Stafford 1974 “Designing Freedom” CBC Publications, Toronto

Beer, Stafford 1979 “The Heart of Enterprise” Wiley: Chichester

Jackson, Michael C. 2003 “Systems Thinking: Creative Holism for Managers” Wiley and Sons: Chichester

Ramage, Magnus och Shipp, Karen 2009 “Systems Thinkers” Open University: Milton Keynes