SKÖNSMOMODELLEN I SUNDSVALLS KOMMUN

Av Patrik Öhman

Hemtjänsten i Sundsvall har fått nationell uppmärksamhet för deras arbete med Vanguardmetoden, som de valt att kalla Skönsmomodellen. Deras arbete har dokumenterats i två FOU-rapporter. I den första rapporten fick vi en inblick i hur stor förbättringspotentialen var om man förstod hemtjänsten som ett system ur kundens perspektiv. Den andra rapporten beskriver hur man gjorde för att framgångsrikt förbättra servicen till de äldre och kommunens budget på samma gång.

Rapport nummer ett, “Hemtjänst – Vad är viktigt för kunden” handlar om, vad Sundsvalls kommun lärde, då de studerade deras gamla system utifrån de äldres perspektiv.

I rapport nummer två: “Hemtjänst – införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum“, kan du läsa om hur den systematiska förändringen gick till i praxis. Du kan också läsa om effekterna på verksamheten.

För de nyfikna har vi samlat artiklar och tv-inslag.

Artiklar i Sunt Liv: Arbetsglädje i hemtjänst med självstyrt arbete & Med Vanguardmetoden är medarbetarna experter

Artikel i Sundsvalls Tidning efter besök av Socialförsäkringsministern : Ministern hyllar hemtjänsten i Skönsmon

Artikel i Sundsvalls Tidning: Partiledare på praktik i Skönsmons hemtjänst

Sveriges Kommuner och Landstings video om Skönsmomodellen med presentation av projektledare Åsa Swan och intervjuer av medarbetare och brukare i Sundsvall:

Se video här.

Presentation av Sjuksköterskan Kristin Eriksson på Kvalitetsmässen i Göteborg (mindre god videokvalitet) :

Se video här.

Fackförbundet Kommunal: Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre och Hemtjänstpersonalen i Skönsmon har gjort om och gjort helt rätt