Vanguards Executive-program i systemsyn enligt Vanguardmetoden är en ledarskapskurs specifikt framtagen för ledande befattningshavare.

Du får insikt i ett perspektiv på organisationsdesign och ledarskap, som representerar en unik kombination av systemsyn och interventionsteori, specifikt utvecklat för serviceorganisationer. Du kommer dessutom få möjlighet att testa Vanguardmetoden praktiskt i din egen organisation.

Varje kursdeltagare får en individuell fältarbetsuppgift samt ett skräddarsytt paket med studiematerial, som ligger till grund för reflektioner, individuell fördjupning och fortsatt lärande under kursens gång.

Innehåll och program

Kursen inleds med ett individuellt samtal tillsammans med kursledaren, som utgör en viktig del av förberedelserna för kursens olika moment. 

Dag 1 & 2: Introduktion av teori och metod

 • Introduktion till perspektivet bakom ett ledarskap baserat på systemsyn.
 • Introduktion till en unik metod som hjälper till att förstå och förändra din organisation som ett system utifrån och in, ur ett kundperspektiv.
 • Praktiska övningsmoment för att förankra perspektivet.
 • Handledning i att använda metoden i din egen organisation.
 • Löpande reflektion och förankring av den praktiska tillämpningen
 • Övningsmoment skräddarsys alltid för att maximera inlärning och matcha ditt utvecklingsbehov
 • Förberedelse av fältarbete och genomgång av hemuppgifter.

Fältarbete under 1-2 veckor

 • Fältarbete på egen hand.
 • Räkna med att självständigt arbete minimum kommer utgöra två hela arbetsdagar. Ju mer tid som investeras i fältarbetet och studieuppgifter desto starkare grund läggs för individuell kompetensutveckling. 
 • Konsten att förstå och förändra system växer fram successivt. Uppsamling och reflektion av lärdomar är centralt för att löpande förankra och orientera lärandet. 
 • Deltagare förbereder i grupp eller individuellt en presentation till dag 3 av fältarbetet och hemuppgifter.
 • Kursledaren tillhandahåller stöd under fältarbetet (4-8 timmar), hur handledningstid disponeras anpassas från deltagare till deltagare.

Dag 3 & 4: Lärdomar från fältarbetet och individuell utvecklingsplan

 • Genomgång av fältarbete och hemuppgifter.
 • Uppsamling och skräddarsydd fördjupning.
 • Presentation av lärdomar från fältarbetet
 • Utforskande av systemisk förbättringspotential
 • Vad krävs för att realisera en systemisk förändring
 • Hur ser en typisk intervention ut och vad är skillnaden mot ett projekt?
 • Hur förändrar man mätning och uppföljning så att den stödjer lärande och förbättring?
 • Ledande och släpande mått
 • Vanguards test för ett bra mått
 • Principer för roller och ansvar i en organisation bortom konventionen
 • Implikationer för ledarskapet
 • Individuell utvecklingsplan och uppföljning

Målgrupp

Vanguards Executive-program är en ledarskapskurs specifikt framtagen för ledande befattningshavare, utformat för topp- och mellanledare i både privat och offentlig sektor.

Det krävs inga förkunskaper i Vanguardmetoden för att gå kursen.

Praktiskt

Upplägget skräddarsys alltid efter era specifika omständigheter och behov i dialog med er inför och under kurstillfället. Kurs omfattar fyra hela dagar 5-8 timmar fördelat över 4-6 veckor inklusive individuellt fältarbete och hemstudier med handledning.

Kursen genomförs digitalt via Zoom. Vi har mycket goda erfarenheter av gränssnittet och vill du bekanta dig med Zoom i förväg för att säkerställa en maximalt friktionsfri upplevelse, kontakta oss så hjälper vi dig. Du kan ladda ner Zoom-appen från www.zoom.us eller delta via din webbläsare. 

Datum: Avtalas i dialog med er.

Pris: 29500 SEK exkl. moms.

Har du frågor eller funderingar om kursen är du givetvis välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finner du här.

Anmälan