”Det är smärtsamt att inse hur mycket tid som läggs på att förbättra icke-värdeskapande arbete. Vanguard öppnade mina ögon för vad som måste göras, för att min verksamhet ska ha ett existensberättigande, utifrån kundens perspektiv.”

IT-chef i Skandinavien.

Upplever du att alla digitala förbättringståg startar och kommer fram i mål i tid? Ändå blir det inte som vi tänkt oss, kunder och medarbetare upplever inte att det blivit så mycket bättre eller bättre alls i förhållande till vad som målades upp i starten. 

”Skit in skit ut” som en ledare uttryckte sig i ren frustration när insikten landade, att man i åratal arbetat med att digitalisera slöseri och rent av begränsat medarbetarnas förmåga att göra det som var rätt för kunderna.

Det här är inte ännu en kurs i nya verktyg, projektstyrning, certifieringsprogram eller liknande trender. Denna kurs ger dig en handfast och klar förståelse för hur digitalisering kan användas för att göra rätt saker bättre istället för att riskera kostsamma digitaliseringsinvesteringar som inte ger någon effekt eller suboptimerar verksamheten.

Hur säkerställer man att digitalisering fungerar och levererar värde? Ledtråd, det handlar inte om nyttjandegrad eller hur många features man lyckas stoltsera med.

Du får insikt i ett perspektiv på organisationsdesign och ledarskap, som representerar en unik kombination av systemsyn och interventionsteori. Varje kursdeltagare får en individuell fältarbetsuppgift samt ett skräddarsytt paket med studiematerial, som ligger till grund för reflektioner, individuell fördjupning och fortsatt lärande under kursens gång.

Innehåll och program

1. Förberedande samtal

Kursen inleds med ett förberedande samtal  tillsammans med kursledaren, som utgör en viktig del av förberedelserna för kursens olika moment.

2. Introduktion till perspektiv och metod.

 • Introduktion till perspektivet bakom digitalisering baserat på systemsyn.
 • Introduktion till en unik metod som hjälper till att förstå och förändra din organisation som ett system utifrån och in, ur ett kundperspektiv.
 • Praktiska övningsmoment för att förankra perspektivet.
 • Förberedelse av fältarbete och genomgång av hemuppgifter

3. Självständigt fältarbete och studieuppgifter.

 • Kunskapen från introduktionen används för att studera sin egen organisation som ett system utifrån och in ur ett kundperspektiv.
 • Konsten att förstå och förändra system växer fram successivt. Uppsamling och reflektion av lärdomar är centralt för att löpande förankra och orientera lärandet.
 • Räkna med att självständigt arbete minimum kommer utgöra en hel arbetsdag. Ju mer tid som investeras i fältarbetet och studieuppgifter desto starkare grund läggs för individuell kompetensutveckling.

4. Handledning under fältarbete.

Kursledaren tillhandahåller stöd under fältarbetet, hur handledningstid disponeras anpassas från deltagare till deltagare.

5. Uppsamling och fördjupning

 • Presentation av fältarbete och hemuppgifter.
 • Uppsamling och skräddarsydd fördjupning.
 • Utforskande av systemisk förbättringspotential
 • Vad krävs för att realisera en systemisk förändring
 • Hur bidrar digitalisering till att skala upp och förbättra
 • Hur säkerställer man att digitalisering levererar värde

6. Individuell utvecklingsplan och uppföljning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ledare och utvecklingspersonal inom IT och digitalisering. Allt som krävs är ett intresse av att förstå och förbättra sin organisation som ett system och en nyfikenhet att lära sig mer om Vanguardmetoden. Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen.

Kursen kan genomföras både individuellt och i grupp. Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt skräddarsy anpassade upplägg både för enskilda kursdeltagare och grupper, på plats hos er eller via distans. Kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Praktiskt

Kursens moment fördelas över en månad. Totalt omfattar den ungefär tre hela arbetsdagar. Upplägget skräddarsys alltid efter era specifika omständigheter och behov i dialog med er inför och under kurstillfället.

Datum: Avtalas i dialog med deltagarna.

Pris: 19500 SEK exkl. moms.

Har du frågor eller funderingar om kursen är du givetvis välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter finner du här.

Anmälan