Bakgrund

Vanguards svenska nätverk har som syfte att skapa bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte och fördjupning i Vanguardmetoden. Genom att ingå i ett nätverk kan vi tillsammans facilitera möten mellan medlemmar och anordna träffar som kan bidra med inspiration och kunskap.

Detta får man som medlem

→Nätverksträffar som innefattar fördjupning och erfarenhetsutbyte. Träffa erfarna Vanguardexperter samt inspireras av andras arbete. Medlemmar deltar kostnadsfritt eller till självkostnadspris.
→Digitalt forum: Vanguards LinkedIn-grupp fungerar som ett online-nätverk med möjlighet att interagera med andra medlemmar. Få en översikt av alla medlemmar och möjlighet att dela kunskap och inspiration i nätverket. LinkedIn gruppen är en sluten grupp exklusivt för nätverksmedlemmar.
→ Förmånliga priser till våra skandinaviska utbildningar.
→ Förmånliga priser till våra skandinaviska arrangemang.
→ Möjlighet till rabatterade priser till Vanguards internationella arrangemang.
→ Förmånliga priser till Vanguardmaterial och böcker.

Målgrupp och medlemsavgift

Nätverket är öppet för alla som har ett intresse av ledarskap bortom traditionella konventioner och är intresserade av att lära sig mer om Vanguardmetoden. Det krävs inga förkunskaper i Vanguardmetoden för att bli medlem. Nätverket är inte öppet för externa konsulter.

Ett medlemskap i Vanguards svenska nätverk kostar 1500 SEK exkl. moms per år.

Nästa nätverksträff

Datum för nästa träff ej bokat

Anmälan

Anmäl dig till nätverket genom att skicka ett e-post till info@vanguard-consult.se, patrik@vanguard-consult.se eller henrik@vanguard-consult.se. Ange namn, organisation och telefonnummer. När din anmälan är skickad så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Kontakta oss