Bakgrund

I vilken utsträckning kan du förbättra din service, minska dina kostnader, öka intäkterna och samtidigt förbättra de anställdas engagemang? Action-learning kursen ger dig möjlighet att besvara dessa frågor och är en 3-dagars intern workshop, som bara erbjuds av Vanguard. Kursen introducerar Vanguardmetoden och gör att du kan bedöma vilka fördelar du kan få utifrån att praktiskt använda metoden i din organisation.

Vanguard har under de senaste 25 åren utvecklat och testat det som numera är allmänt erkänt som framgångsrika metoder för ledarskap och förändring. Kursen introducerar dig till grunderna i Vanguardmetoden och hur du kan tillämpa den i din organisation.

En av Vanguards erfarna experter leder kursen och ger ett unikt tillfälle för ledare att förstå och dra nytta av Vanguardmetoden genom en grundlig introduktion till perspektivet och förändringsmetoden samt möjligheten att tillämpa metoden i praktiken.

Kursprogram

Dag 1: Introduktionsdag till Vanguardmetoden

→ Hur ledningens tänkande är avgörande för prestationen.

→ Svagheterna i traditionella ledarskapskonventioner och hur de leder till oönskade effekter och sub-optimeringar.

→ Varför systemtänkande är ett bättre alternativ till traditionella ledarskapskonventioner.

→ Medborgarens/kundens nominalvärde.

→ Hur arbetet fungerar ur ett systemiskt perspektiv i motsats till ett traditionellt ledarperspektiv.

→ Hur Vanguardmetoden kan användas för att förstå en serviceorganisation som ett system.

→ Varför förståelse av arbetet som en process är en förutsättning för att förbättra prestationen.

→ Varför Vanguardmetoden är ett annorlunda sätt att tänka på och förstå organisationer. Det är inte en ny uppsättning “verktyg”.

Dag 2: Vanguard Action-learning genom fältstudie av egen organisation

→ Deltagarna använder kunskapen från introduktionsdagen för att studera sin egen organisation som ett system.

→ Deltagarna summerar sina fältstudier i systembilder.

Dag 3: Genomgång av fältstudier samt exponering av systemisk förbättringspotential

→ Deltagare presenterar systembilder

→ I plenum utforskas den systemiska förbättringspotentialen

→ Gemensam reflektion om hur potentialen kan uppnås

Målgrupp

Kursen är en ledningskurs utformad för maximalt 16 deltagare. Vi rekommenderar starkt att en senior beslutsfattare medverkar på kursen.

Det krävs inga förkunskaper i Vanguardmetoden för att delta.

Praktiskt

Kursen hålls internt i din organisation, på plats hos er. Det ideala antalet deltagare är mellan 12-15. Upplägget skräddarsys alltid efter era specifika omständigheter och behov i dialog med er inför kurstillfället.

Priset avtalas i dialog med Vanguard.

Kontakta oss