Nyfiken på att använda Vanguardmetoden?

En systemisk förändring kräver att man ändrar flera systemfaktorer i en organisation samtidigt. Detta är typiskt en mycket omfattande process. Vanguardmetoden är utformad för att underlätta sådana förändringar på ett systematiskt och riskfritt sätt.

Vanguardmetoden är en patenterad förändringsmetod och Vanguards konsulter är de enda som är licensierade att använda den i praktiken.

Ifall du är nyfiken på hur Vanguardmetoden kan implementeras i din organisation, så har du möjlighet att få hjälp från Vanguards experter. Läs nedan om olika möjligheter för att lära mer.

Hur kan du komma igång?

Vanguard Scoping - en inledande process för ledningen av organisationen

I motsättning till den traditionella "konsulter kommer in, utvärderar er, skriver en rapport och säger farväl"-processen, arbetar vi tillsammans med er på en specifik del av er organisation för att hjälpa er att själva se möjligheterna till förbättring. Under vår handledning använder ni, en för er organisation skräddarsydd tillämpning av, Vanguardmetoden som blottlägger tidigare dolda möjligheter till förändring och förbättring. Med det som utgångspunkt skapas en konkret plan för att transformera din organisation.

Läs mer här
Vanguard Introduktionsdag

En dags introduktion som ger insikt i perspektivet och förändringsmetoden som ligger bakom Vanguardmetoden. Dagen ger en teoretisk översikt över Vanguardmetoden, men innefattar också praktiska exempel och fall som illustrerar metodens tillämplighet.

Läs mer här
3-dagars Action-learning kurs

Kursen börjar med en 1-dags introduktion som ger insikt i perspektivet och förändringsmetoden som ligger bakom Vanguardmetoden. Dagen ger en teoretisk översikt av Vanguardmetoden, men innefattar också praktiska exempel som illustrerar metodens tillämpning.

På dag 2 och 3 får deltagarna möjlighet att själva tillämpa metoden i praktiken genom att studera sitt eget system ur kundernas eller medborgarnas perspektiv. Reflektion, uppsamling och dialog förankrar deltagarnas inlärning, baserat på deras fältstudier av arbetet.

Läs mer här
Vanguards Executive Program

Detta är ett Action-learning program utformat för seniora ledare av service- och tjänsteorganisationer. Över 2 gånger 2 dagar får deltagarna en teoretisk introduktion till Vanguardmetoden samt en grundlig praktisk introduktion till hur metoden tillämpas i praktiken.

Baserat på fältstudier av sitt eget system och en beskrivning av vad som händer och varför. Därefter utforskas de strategiska konsekvenserna av lärdomarna.

Kursen är särskilt vägledande och kommer att förändra prioriteringarna för din organisations förändringsagenda.

Läs mer här
Svenskt nätverk

Vanguards svenska nätverk har som syfte att skapa bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte och fördjupning i Vanguardmetoden. Genom att ingå i ett nätverk kan vi tillsammans facilitera möten mellan medlemmar och anordna träffar som kan bidra med inspiration och kunskap.

Nätverket är öppet för alla som har ett intresse av att förbättra sina resultat och är intresserade av att lära sig mer om Vanguardmetoden.

Läs mer här
Vanguard Ledarintroduktion

Vanguards ledarintroduktion är framtagen för att hjälpa organisationer som redan har genomfört en systemisk förändring med hjälp av Vanguardmetoden. Under denna intensiva 5-dagarskurs introduceras nya ledare till Vanguardmetoden, konsekvenserna för organisationen och det nya systemet.

Läs mer här

Vart och ett av dessa inlärningsmöjligheter kommer att förändra din uppfattning om vilka problem din organisation ska arbeta för att lösa - och dessa problem ser oftast väldigt annorlunda ut än vad du trodde från början.

Du kommer att bli rustad för att efterföljande kunna återvända till din organisation och tillämpa metoden i praktiken. Effekten av detta kommer att bli omvälvande.

Vanguardmetoden adresserar problemlösning genom en process som bygger på informerade val som kulminerar i beslut som får implikationer för kundupplevelsen, hur roller ska utvecklas för att leverera och stödja servicen samt nödvändiga mätningar för att säkerställa att allt fungerar bra från utifrån kundens synvinkel.

NYFIKEN?SÅ TAR DU KONTAKT MED OSS

Kontakta oss