Bakgrund

Vanguardmetoden är en förändringsmetod, som är en unik kombination av systemtänkande och interventionsteori. Den är speciellt utvecklad för serviceorganisationer.

Metoden hjälper ledare av serviceorganisationer att förstå och förändra sina organisationer som system. Att genomföra en systemisk förändring är ett stort strategiskt beslut som kräver solid förberedelse. För detta ändamål har vi utvecklat en Scoping-process som är utformad speciellt för organisationens ledning.

Vanguardmetoden representerar en direkt utmaning av traditionella ledarskapskonventioner. Under de senaste 25 åren har vi utvecklat och testat det som numera är allmänt erkänt som framgångsrika metoder för ledarskap och förändring av serviceorganisationer som system.

Under Vanguard Scoping får du på egen hand upptäcka vilka möjligheter till förbättring Vanguardmetoden representerar för din organisation.

Program

Scoping är en intensiv process som äger rum över 5 hela på varandra följande dagar, där organisationens ledare arbetar nära en Vanguard-expert för att uppnå följande:

→ Få en fördjupad inblick i perspektivet och förändringsmetoden som utgör Vanguardmetoden

→ Använda Vanguardmetoden i praktiken, med fokus på förståelse av organisationens prestation ur ett kund- eller medborgarperspektiv, för att blottlägga och tydliggöra förbättringspotentialen

→ Beskriva vilka systemfaktorer som begränsar prestationen och behöver åtgärdas i ett förändringsarbete

→ Göra ett informerat val om nästa steg

Målgrupp

Scoping riktar sig till ledningen för serviceorganisationer i privat och offentlig sektor.

Praktiskt

Scoping arrangeras på plats i din organisation och antalet deltagare är normalt mellan 2-6 personer. Plan för deltagare och praktiskt upplägg skräddarsys efter era specifika omständigheter och behov i dialog med Vanguard.

Pris avtalas i dialog med Vanguard.

Kontakta oss