Bakgrund

Vi erbjuder en introduktionsdag till Vanguardmetoden. Dagen ger en introduktion till ett bättre sätt att tänka ledarskap och förändring bortom traditionella ledarskapskonventioner. Kursen leds av en erfaren expert i Vanguardmetoden och arrangeras i samarbete med värdorganisationen, på plats hos er. Introduktionen skräddarsys alltid efter era specifika omständigheter och behov i dialog med er inför kurstillfället.

Vanguard har under de senaste 25 åren utvecklat och testat det som numera är allmänt erkänt som framgångsrika metoder för ledarskap och förändring. Efter introduktionsdagen kommer du att ha en klar och tydlig bild av hur systemtänkande enligt Vanguardmetoden ser ut vid praktisk användning i en serviceorganisation.

Innehåll

Under dagen kommer du genom teori, övningar och praktiska exempel lära dig mer om:

→ Hur ledningens tänkande är bestämmande för prestationen.

→ Svagheterna i traditionella ledarskapskonventioner och hur de leder till oönskade effekter och sub-optimeringar.

→ Varför systemtänkande är ett bättre alternativ till traditionella ledarskapskonventioner.

→ Medborgarens/kundens nominalvärde.

→ Hur arbetet fungerar ur ett systemiskt perspektiv i motsats till ett traditionellt ledarperspektiv.

→ Hur Vanguardmetoden kan användas för att förstå en serviceorganisation som ett system.

→ Varför förståelse av arbetet som en process är en förutsättning för att förbättra prestationen.

→ Varför Vanguardmetoden är ett annorlunda sätt att tänka på och förstå organisationer. Det är inte en ny uppsättning “verktyg”.

Målgrupp

Introduktionsdagen riktar sig till alla från både privata och offentliga organisationer. Allt som krävs är ett intresse av att förstå och förbättra sin organisation som ett system och en nyfikenhet att lära sig mer om Vanguardmetoden som en förändringsmetod. Det krävs inga förkunskaper i Vanguardmetoden för att delta.

Praktiskt

Introduktionen hålls internt i din organisation och det ideala antalet deltagare är mellan 12-15. Upplägget skräddarsys alltid efter era specifika omständigheter och behov i dialog med er inför kurstillfället.

Priset avtalas i dialog med Vanguard.

Kontakta oss