Bakgrund

Vanguards ledarintroduktion är ett intensivt 5-dagarsprogram, som riktar sig till organisationer som har använt Vanguardmetoden till att genomföra en systemisk förändring. Gemensamt för dessa organisationer är att efter förändringen arbetar de på egen hand syftesdrivet samt kund- eller medborgarfokuserat utifrån ett nytt organisationsperspektiv och nya operativa principer.

Ett viktigt fokus för dessa organisationer i deras ansträngningar för att upprätthålla det nya systemet är introduktionen av nyanställda chefer i Vanguardmetoden samt de konsekvenser som metoden har haft för organisationen i relation till design, ledarskap, mätning och arbetsmetoder. För detta ändamål har Vanguard utvecklat en introduktionskurs med fokus på att introducera nya ledare till Vanguardmetoden, samt guida dem genom en inlärningsprocess för att förstå hur och varför det nya systemet fungerar som det gör.

Målet med ledarintroduktionen är att skapa förutsättningar för nya chefer att snabbt kunna skapa värde i det nya systemet. Detta säkerställer fortsatt stabilitet i serviceleveransen till kunder och medborgare samt goda förutsättningar för samarbete i organisationen.

Vanguardmetoden är en licensierad förändringsmetod. Ledarintroduktionen leds av en erfaren certifierad Vanguardexpert.

Innehåll

Ledarintroduktionen är alltid skräddarsydd specifikt och individuellt baserat på den enskilda organisationens behov och förändringsförlopp. Nedan beskrivs kortfattat de tre huvudmodulerna som kommer att vara karakteristiska för alla introduktionskurser.

Introduktion till Vanguardmetoden

Kursen börjar alltid med en grundlig introduktion till perspektivet och metodiken bakom Vanguardmetoden. Här får de nya ledarna möjlighet att fördjupa sig i metoden genom en kombination av föreläsningar, praktiska övningar och gruppreflektioner.

Introduktion till konsten att studera system

Med en grundlig introduktion till Vanguardmetoden i bagaget får nu de nya ledarna möjlighet att använda metoden i praxis för att studera sin egen organisation i en mini-systemanalys. På så sätt cementeras inlärningen.

Efter mini-systemanalysen är grunden lagd för att de nya ledarna kan bli involverade i organisationens egen systemanalys. Genom att presentera organisationens lärande från Check, skapas en förståelse av vilket systemiskt problem organisationen har löst genom tillämpningen av Vanguardmetoden.

Introduktion till det nya systemet

Med en förståelse av Vanguardmetoden och en introduktion till organisationens lärande från Check-analysen är de nya ledarna nu väl förberedda på att fördjupa sig i det nya systemet. Genom en kombination av presentation och normativ inlärning i arbetet introduceras ledarna till den nya arbetsdesignen, de nya rollerna och ansvarsområdena samt de nya mätningarna. Denna introduktion hjälper de nya ledarna att förstå hur man arbetar i det nya systemet och skapar en känsla av trygghet och självtillit i sin nya roll.

Målgrupp

Vanguards ledarintroduktion för nya chefer riktar sig uteslutande till organisationer som har genomfört en systemisk förändring med hjälp av Vanguardmetoden.

Praktiskt

Vanguards ledarintroduktion arrangeras på plats i din organisation och antalet deltagare ligger typiskt mellan 6-14. Detta arrangeras i dialog med Vanguard.

Pris avtalas i dialog med Vanguard.

Kontakta oss